Commissie

Anorganische parameters

390 020 04

Anorganische parameters
Het werkgebied van deze subcommissie betreft de normalisatie van methoden voor de analyse van anorganische parameters in water, bodem, waterbodem, slib, bouw-, rest- en afvalstoffen.

Commissie

Het werkgebied van deze normsubcommissie is de normalisatie van methoden voor de analyse van anorganische parameters in het milieuveld; met name water (incl. drinkwater), bodem, waterbodem, slib, bouw-, rest- en afvalstoffen.

In Europese en internationale normalisatie is de doelstelling van de normsubcommissie het verzorgen van inbreng van methoden voor de analyse van anorganische parameters in bovengenoemd werkgebied. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het opstellen van nationale normen, waar internationale normen ontoereikend zijn of niet bestaan, maar waar in de markt vraag naar is.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Anorganische parameters.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Berthe van Haaster.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303