Commissie

Arctic Operations

310 008 0050

Arctic Operations
Een toenemend aantal olie- en gasbedrijven richt zich op het Arctisch gebied. Barre weersomstandigheden en het gebrek aan praktische ervaring in koude gebieden leiden tot grote uitdagingen voor bedrijven om activiteiten te ontplooien in deze gebieden. In de afgelopen decennia heeft de olie- en gasindustrie zeer waardevolle praktische kennis en ervaring opgedaan. De vervolgstap is om de bestaande praktische ervaring en oplossingen uit te bouwen en om te zetten in internationale normen.

Commissie

De normcommissie ‘Arctic operations’ heeft tot doel internationale normen te ontwikkelen die zijn gerelateerd aan de exploratie, productie en verwerking van koolwaterstoffen in onshore en offshore Arctische gebieden als ook andere gebieden die worden gekenmerkt door lage omgevingstemperaturen en de aanwezigheid van ijs, sneeuw en/of permafrost.

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie ‘Arctic operations’ leest u in het commissieplan.
Het commissieplan is alleen in het Engels beschikbaar.

Programma

De normcommissie ‘Arctic operations’ levert expertise en input voor normen die door ISO/TC 67/SC 8 "Arctic operations" worden ontwikkeld en gepubliceerd. Daarnaast volgt de normcommissie de normalisatieactiviteiten van ISO/TC 67/SC 7 “Offshore structures” voor zover het Arctisch betreft. Het werkprogramma van normcommissie 'Arctic operations' omvat de volgende normen:
• ISO 35101, Petroleum and natural gas industries – Arctic operations – Working environment
• ISO 35102, Petroleum and natural gas industries – Arctic operations – Escape, evacuation and rescue from offshore installations
• ISO 35103, Petroleum and natural gas industries – Arctic operations – Environmental monitoring
• ISO 35104, Petroleum and natural gas industries – Arctic operations – Ice management
• ISO/TS 35105, Petroleum and natural gas industries – Arctic operations – Material requirements for arctic operations
• ISO 35106, Petroleum and natural gas industries – Arctic operations – Arctic metocean, ice and seabed data
• ISO 19906, Petroleum and natural gas industries – Arctic offshore structures

Achtergrond

Meer informatie over normalisatie op het gebied van Arctic operation is onder meer te vinden in de volgende documentatie:

Achtergrondartikel "Arctic operations" in NEN Magazine 2015-01
Arctic operations handbook – Joint industry project to enhance safe, reliable and sustainable operations in the Arctic
Brochure "Arctic operations and technology - Joint industry research and standardization"

NEN participeert in het Dutch Arctic Circle (DAC) netwerk. Nederland heeft internationaal gezien een sterke positie met haar track record op het gebied van Arctische kennis en maritiem ondernemerschap. Binnen het DAC-netwerk bundelen het Nederlandse bedrijfsleven, kennisinstellingen, natuurorganisaties en overheid hun kennis, kunde en ervaring. Dit doen zij door informatie uit te wisselen, elkaar beter te leren kennen en waar nodig activiteiten en plannen op elkaar af te stemmen. Internationale normalisatie via ISO is een van de speerpunten.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid

Neem contact op met
Jarno Dakhorstenergy@nen.nl

(015) 2 690 245