Commissie

Asset management

400 183

Asset management
De normcommissie verzorgt de Nederlandse inbreng bij de internationale normalisatie op het gebied van Asset management, zoals die plaatsvindt in ISO/TC 251 “Asset management”. Daarmee functioneert de normcommissie als de zogenoemde schaduwcommissie voor ISO/TC 251.

Commissie

De ontwikkelde ISO-normen (ISO 55000; ISO 55001 en ISO 55002) zijn bestemd voor: organisaties die materiële activa bezitten en die hun activa gebruiken voor het leveren van diensten aan klanten, maatschappij (utiliteit, transport, energieopwekking, defensie, industrie, vastgoed, lokale en nationale overheden), maar ook voor partijen die belang hebben bij die diensten zoals gebruikers, klanten, opdrachtgevers, overheid, de particuliere en publieke sector. Met het ontwikkelen van de mondiale normen is de wereldwijde kennis ten aanzien van het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een asset managementsysteem gebundeld.

Programma

De normcommissie Assetmanagement heeft begin januari 2016 een doorstart gemaakt en houdt zich momenteel o.a. bezig met de herziening van ISO 55002. ISO 55000 en ISO 55001 zijn na de Systematic Review in 2016 ongewijzigd herbevestigd.

Vanuit ISO zijn tevens werkgroepen opgericht die zich bezig houden met Communications, Product Improvement en Finance. De Nederlandse normcommissie is daar actief bij betrokken.

Naast de normcommissie heeft een College van Deskundigen (CvD) zich beziggehouden met de ontwikkeling van een centraal certificatieschema voor NEN-ISO 55001 “Asset management.

Voor meer informatie hierover kunt u kijken bij Centraal certificatieschema NEN-ISO 55001

Commissieplan

Het commissieplan geeft een overzicht van de geplande activiteiten voor 2017.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Dick Hortensius.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303

Internationale website ISO/TC 251

Door ISO/TC 251 wordt een aparte website bijgehouden met informatie over de ontwikkeling van de ISO 55000-serie. Ook de toepassing van deze nomen krijgt aandacht in de vorm van casestudies, artikelen en een overzicht van de wereldwijd uitgegeven certificaten tegen ISO 55001. Ga naar de website ISO/TC 251.