Commissie

Assistentiehonden

330 452

Assistentiehonden
De normcommissie Assistentiehonden heeft als doelstelling om een actieve inbreng uit Nederland in het CEN-traject te faciliteren en op die manier te komen tot bruikbare en professionele normen voor assistentiehonden; die tevens (h)erkend worden door belanghebbenden als overheden en vervoerders.

Commissie

De ontwikkeling van deze Europese normen voor assistentiehonden kan leiden tot een positieve impact op de kwaliteit van de assistentiehonden zelf en de herkenbaarheid van assistentiehonden en hun gebruikers. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van onder andere openbare gelegenheden voor personen, die afhankelijk zijn van een assistentiehond, vergroot. Goed-opgeleide assistentiehonden, die gemakkelijk herkend kunnen worden, kunnen zo personen met een handicap en/of chronische ziekte in staat stellen volwaardig te participeren in de maatschappij. Europese normen kunnen ook een rol spelen in kwaliteitseisen (incl. nazorg) die aan opleiders van assistentiehonden worden gesteld, zodat helder is wat gebruikers en de samenleving mogen verwachten.

De Europese normen worden ontwikkeld binnen CEN/TC 452 ‘Assistance dogs’; hieraan neemt de normcommissie Assistentiehonden deel met een gebalanceerde Nederlandse delegatie. Eind 2016 is CEN/TC 452 gestart onder Kroatisch leiderschap en de eerste focus ligt op het verkrijgen van een eenduidige terminologie. Nederland voert het secretariaat van CEN/TC 452/WG 1 ‘Terminology’. Binnen CEN/TC 452 zijn 5 andere werkgroepen opgericht, o.a. voor toegankelijkheid.

De normcommissie Assistentiehonden telt meer dan vijftien leden, afkomstig van organisaties uit de gehele branche en diverse belangengroeperingen. Het fungeert als een breed platform waarin vertegenwoordigers van de private sector, belangenorganisaties en de overheid elkaar ontmoeten en besluiten nemen over nieuwe Europese normen.

Meer informatie over deze normcommissie kunt u lezen in de factsheet: normcommissie Assistentiehonden.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u de samenstelling en het programma van de normcommissie Assistentiehonden.

Programma

Het programma van deze normcommissie staat beschreven in het commissieplan.

Gerelateerd

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Laura Mout.

afc@nen.nl

(015) 2 690 436

Deelnemers zijn onder andere