Commissie

Attractietoestellen

341 055

Attractietoestellen
Speel- en attractietoestellen moeten voldoen aan de veiligheidseisen van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). U mag alleen speel- en attractietoestellen houden die een certificaat van goedkeuring hebben. Het toestel laat u jaarlijks keuren door een aangewezen keuringsinstelling. U moet een logboek bijhouden met de keurings- of onderzoeksgegevens en informatie over onderhoud en ongevallen.

Commissie

Op Europees en mondiaal niveau worden normen opgesteld voor de veiligheid van attractietoestellen en tenten. De Nederlandse veiligheidswetgeving op dit gebied (Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen) verwijst naar NEN-EN 13814:2004 'Machines en constructies op kermisterreinen en amusementsparken - Veiligheid'.

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 341055 'Attractietoestellen' leest u in het commissieplan.

Programma

De normcommissie vergadert een keer per jaar.

CEN/CENELEC werk
Werkprogramma CEN/TC 152.

CEN/TC 152 is weer actief om EN 13814 (Rides) en EN 13782 (Tents) te herzien.
Er zijn twee werkgroepen actief die de normen gaan herzien:
WG1: Rides
WG2: Tents

ISO/IEC werk
Werkprogramma ISO/TC 254.

ISO/TC 254 is opgericht en heeft zijn businessplan gepubliceerd voor commentaar.
Er zijn drie werkgroepen actief:
WG1: Biomechanical effects (ISO/CD 17929)
WG2: Design, manufacture and construction (ISO/CD 17842-1)
WG3: Operation and use (ISO/CD 17842-2)

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Okke-Jaap Prent.

iv@nen.nl

(015) 2 690 180