Commissie

Bedrijfsnoodorganisatie

302 013

Bedrijfsnoodorganisatie
De normcommissie heeft de norm voor bedrijfshulpverlening (NEN 4000) en ontruimingsplannen (NEN 8112) opgesteld.

Commissie

Als werkgever ben je verplicht om doeltreffende maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV). Om niet iedereen het wiel te laten uitvinden heeft de normcommissie de volgende twee normen ontwikkeld: NEN 4000 Bedrijfshulpverlening en NEN 8112 Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen.
Omdat de twee normen nauw met elkaar samenhangen, is besloten de normen samen te voegen tot één BHV-norm. In 2011 is gestart met het samenvoegen van de normen. Naast het samenvoegen worden ook een aantal aanvullingen gedaan aan de norm met betrekking tot het gelijkwaardigheidsbeginsel, zelfredzaamheid en (bedrijfs)continuïteit.

De nieuwe norm voor Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening is op 1 januari 2017 gepubliceerd. Deze norm is een hulpmiddel voor het inrichten en onderhouden van de BHV-organisatie van zowel kleine als grote organisaties.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met
het secretariaat van de afdeling Industrie & Veiligheid

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Partijen die hebben meegewerkt aan de norm: