Commissie

Beleidscommissie Landbouw & Levensmiddelen

370

Beleidscommissie Landbouw & Levensmiddelen
Het werkterrein van Landbouw & Levensmiddelen omvat de gehele agrofoodsector van voedselveiligheid, microbiologie tot duurzaam voedsel. De beleidscommissie Landbouw & Levensmiddelen houdt zich bezig met het vaststellen van het normalisatiebeleid voor deze sector.

Commissie

De beleidscommissie volgt de activiteiten van ISO/TC 34 - Food products. De rol van NEN binnen de beleidscommissie is:


  • Het coördineren van het Nederlandse standpunt over internationale normontwerpen binnen de agrofoodsector, waar geen nationale commissies voor bestaan.
  • Het volgen van nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van voeding, voedselveiligheid en duurzaamheid, teneinde draagvlak te peilen voor nieuwe normalisatie-initiatieven.
  • Het voortdurend zoeken naar en het verbeteren van een zo nauw mogelijke samenwerking tussen ISO en geïnteresseerde (internationale) organisaties.

Commissieplan

Meer informatie over het internationale werk dat de beleidscommissie Landbouw & Levensmiddelen volgt, kunt u vinden op de website van de internationale commissie ISO/TC 34 - Food products.

Programma

Meer informatie over het internationale werk dat de beleidscommissie Landbouw & Levensmiddelen volgt, kunt u vinden op de website van de internationale commissie ISO/TC 34 - Food products.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als beleidscommissielid, neem contact op met Marcel de Vreeze.

afc@nen.nl

(015) 2 690 125