Commissie

Beleidscommissie Logistiek, transport en verpakking

345

Beleidscommissie Logistiek, transport en verpakking
Het werkgebied van deze beleidscommissie omvat een breed scala van transportmiddelen en andere transport gerelateerde onderwerpen. Naast technisch constructieve aspecten is er ook aandacht voor veiligheidsaspecten en milieu. Met name voor de veiligheidsaspecten vindt veel normalisatie plaats ter invulling van de fundamentele veiligheidseisen van verschillende Europese Nieuwe Aanpakrichtlijnen zoals de interoperabiliteitsrichtlijn voor spoorwegen en de machinerichtlijn.

Commissie

De doelstelling van deze beleidscommissie is het vormgeven van het beleid, de programmering en de strategie binnen het werkgebied.

De belanghebbenden zijn vooral te vinden in de metaalindustrie, met name in producenten van transportmiddelen, de verpakkingsindustrie en bij logistieke dienstverleners. Actieve deelname aan normontwikkeling vindt voornamelijk plaats vanuit de kring van producenten van machines en apparaten. Op deelgebieden is er belangstelling vanuit de overheid (veiligheid van arbeidsmiddelen), keurings- en researchinstellingen, en het technisch middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de beleidscommissie 345 'Logistiek, transport en verpakking'.

Programma

De beleidscommissie stelt gewoonlijk zelf geen normen op. Normontwikkeling vindt plaats onder de directe verantwoordelijkheid van de verschillende normcommissie. De publicaties die binnen het aandachtsgebied van de Beleidscommissie Logistiek, transport en verpakking zijn gerealiseerd, zijn naar onderwerp gerangschikt te vinden bij de desbetreffende normcommissies.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Arthur Carlebur.

iv@nen.nl

(015) 2 690 180