Commissie

Beleidscommissie Machinebouw

341

Beleidscommissie Machinebouw
Het werkgebied omvat een breed scala van onderwerpen in de werktuigbouwkundige sfeer. Naast technisch constructieve aspecten is er ook aandacht voor veiligheidsaspecten. Met name voor deze veiligheidsaspecten vindt veel normalisatie plaats ter invulling van de fundamentele veiligheidseisen van verschillende Europese Nieuwe Aanpakrichtlijnen zoals de Machinerichtlijn, Richtlijn voor Drukapparatuur en de Richtlijn voor explosieveiligheid.

Commissie

De doelstelling van deze beleidscommissie is het vormgeven van het beleid, de programmering en de strategie binnen het werkgebied.

De belanghebbenden zijn vooral te vinden in de metaalindustrie, met name in de machine- en apparatenbouw, bij zowel producenten, handelaren en gebruikers. Actieve deelname aan normontwikkeling vindt voornamelijk plaats vanuit de kring van producenten van machines en apparaten. Op deelgebieden is er belangstelling vanuit de overheid (veiligheid van arbeidsmiddelen), keurings- en research-instellingen, en het technisch middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs.

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de beleidscommissie 'Machinebouw' leest u in het commissieplan.

Programma

De beleidscommissie stelt gewoonlijk zelf geen normen op. Normontwikkeling vindt plaats onder de directe verantwoordelijkheid van de verschillende normcommissie. De publicaties die binnen het aandachtsgebied van de Beleidscommissie Machinebouw zijn gerealiseerd, zijn naar onderwerp gerangschikt te vinden bij de desbetreffende normcommissies.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Okke-Jaap Prent.

iv@nen.nl

(015) 2 690 180