Commissie

Biobased producten

310 031

Biobased producten
Normalisatie op het gebied van biobased producten waaronder: onderzoek en innovatie; productie; transport, opslag en verwerking; biogeen gehalte en bepaling daarvan; terminologie; kwaliteit; levenscyclus; duurzaamheid; certificatie/labeling en eigenschappen in relatie tot reguliere producten

Commissie

De normcommissie is het aanspreekpunt voor Nederlandse belanghebbenden en draagt zorg voor nationale normontwikkelingsactiviteiten en de Nederlandse inbreng in de relevante technische internationale commissies van ISO en CEN.
CEN ontving in maart 2011 de volgende twee mandaten:

M/492 "Mandate addressed to CEN, CENELEC and ETSI for the development of horizontal European Standards and other standardization deliverables for biobased products" en

M/491 "Mandate addressed to CEN, CENELEC and ETSI for the development of European standards and Technical Specifications and/or Technical Reports for bio-surfactants and bio-solvents in relation to biobased product aspects".

Programma

Bio-energie speelt op dit moment een sleutelrol als aanjager voor het opzetten en opschalen van biomassastromen. Op dit moment is grootschalige inzet van biomassa vooral in de elektriciteit en warmte sector goed mogelijk, maar vaak niet economisch rendabel. De ontwikkeling van cascadering, waarbij biomassa zo hoog mogelijk in de waardepiramide wordt ingezet, is noodzakelijk voor economisch rendabele systemen. In de waardepiramide staan bovenaan de hoogwaardige toepassingen als fijnchemicaliën en specialties. Vervolgens komen de vezels en andere producten en tot slot is ook restmateriaal beschikbaar voor energie. Ook de reststromen uit voedselproductie kunnen worden benut voor de biobased economy.

Het actuele programma van normcommissie 310 031 ‘Biobased producten’ is terug te vinden in het werkprogramma.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Nicoline Krijgerenergy@nen.nl

(015) 2 690 160