Commissie

Biogasinstallaties

310 255

Biogasinstallaties
Biogas is een aantrekkelijke optie voor het behalen van (inter)nationale klimaatdoelstellingen. Om te zorgen dat biogas op een veilige manier in de markt kan worden toegepast worden normen ontwikkeld. Voor zowel overheden, investeerders, eigenaren als andere belanghebbenden zijn uniforme veiligheidseisen van groot belang.

Commissie

Momenteel verschillen de veiligheidseisen per installatie, afhankelijk van bijvoorbeeld een specifieke vergunningverlener. Dit is ongewenst. Door technische specificaties en veiligheidseisen op te nemen in een nationale norm, kan de wetgever en/of de vergunningverlener naar deze norm verwijzen waardoor uniformiteit verkregen wordt. Ook voor investeerders is het prettig dat van tevoren bekend is waar een biogasinstallatie of een biogasleiding aan moet voldoen. Daarnaast volgt de Normcommissie 310 255 ‘Biogasinstallaties’ het internationale normalisatiewerk (ISO/TC 255 ‘Biogas’) en via deze commissie is het mogelijk om deel te nemen aan internationale werkgroepen die zich bezig houden met het opstellen van ISO normen.

De normcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van zowel de markt als de overheid die een belang in biogas delen. Daarnaast volgt deze commissie, en nemen leden deel aan, de internationale ISO/TC 255 ‘Biogas’ commissie. U kunt als belanghebbende partij ook meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied. Bent u geïnteresseerd in deelname aan de normcommissie of wilt u meer informatie over de normontwikkeling voor biogas? Neem dan contact met ons op.

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie ‘Biogasinstallaties’ leest u in het commissieplan.

Werkprogramma

De Normcommissie Biogasinstallaties ontwikkelt nationale normen voor biogasinstallaties en biogasleidingen die geen onderdeel zijn van het openbare net. De doelstelling is om bruikbare normen te ontwikkelen voor de markt, bijkomend de wetgever in staat te stellen om de Omgevingswet 2021 (in voorbereiding) naar deze normen te kunnen laten verwijzen. Voorts is deze normcommissie het platform dat de internationale ISO/TC 255 ‘Biogas’ ontwikkelingen inhoudelijk volgt.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid

Neem contact op met Timo de Groot

energy@nen.nl

(015) 2 690 465