Commissie

Biomarkers

370 016

Biomarkers
Binnen de internationale normcommissie over voeding (ISO/TC 34) is sinds enkele jaren een subcommissie actief, die zich bezighoudt met de detectie van moleculaire biomarkers in bijvoorbeeld voeding, voedingsgewassen, zaden en vermeerderingsmateriaal.

Commissie

De scope van de subcommissie omvat methoden voor de analyse van nucleïnezuren (PCR, genotype analyse en sequensen) en eiwitten (ELISA). Ook de identificatie van plantenrassen en -ziekteverwekkers valt onder de scope. Een deel van de werkzaamheden van ISO/TC 34/SC16 'Horizontal methods for molecular biomarker analysis' valt samen met het werk van CEN/TC 275/WG 11 'Genetically modified foodstuffs'.

In Europa worden de detectiemethoden op het gebied van plantenziekten gecoördineerd door EPPO. Gezien de raakvlakken met elkaars werkgebied is het noodzakelijk dat er goede afstemming plaatsvindt tussen de diverse organisaties en technische commissies. Op die manier worden de juiste methoden genormeerd en ontstaat eenduidigheid. In Nederland is beperkte interesse voor het werk van de internationale normcommissie ISO/TC 34/SC 16: de NVWA is het enige lid van de nationale normcommissie.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan en het programma van de normcommissie Biomarkers.

Meer informatie over het internationale werk dat de normcommissie Biomarkers volgt, kunt u vinden op de website van de internationale commissie ISO/TC 34/SC 16 ‘Horizontal methods for molecular biomarker analysis’.

Programma

Het programma van deze normcommissie staat beschreven in het commissieplan .

Meer informatie over het internationale werk dat de normcommissie Biomarkers volgt, kunt u vinden op de website van de internationale commissie ISO/TC 34/SC 16 ‘Horizontal methods for molecular biomarker analysis’.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Charlotte Mosies.

afc@nen.nl

(015) 2 690 133