Commissie

Biomethaan

310 408

Biomethaan
Om de ambitieuze doelstellingen op het gebied van de Renewable Energy Directive (RED) van de Europese Commissie te bereiken, is het noodzakelijk om de productie en het gebruik van biomethaan, als aantrekkelijke brandstof, te maximaliseren. Europese normen zijn belangrijk om de markt voor biomethaan te faciliteren zowel voor de toepassing van biomethaan als transportbrandstof als ook als toelatingscriteria om biomethaan zo breed mogelijk in te mogen voeden in aardgasnetten of na menging samen met aardgassen doelmatig te mogen transporteren op aardgasnetten.

Commissie

De noodzaak voor kwaliteitsborging en traceerbaarheid voor deze opkomende hernieuwbare energiebron staan direct op het werkprogramma van CEN/PC 408 ‘Project Committee - Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas grid.’ Hierbij wordt het werk van de internationale normcommissie op de voet gevolgd door het nationale normplatform ‘biomethaan’ en heeft Nederland een trekkersrol.

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 310 408 'Biomethaan' leest u in het commissieplan.

Programma

Biomethaan is een duurzame en schone brandstof, die geproduceerd wordt uit afvalproducten zoals mest, GFT en rioolslib. Biomethaan draagt bij aan energie- en klimaatambities die op internationaal, Europees en nationaal niveau worden uitgesproken door de overheden en door het bedrijfsleven, die kansen voor haar ziet weggelegd. Biomethaan kan zowel in het aardgasnet worden geïnjecteerd als in het wegverkeer worden toegepast. Dit kan gasvormig (als vervanger van gecomprimeerd aardgas, CNG), maar ook vloeibaar (als vervanger van vloeibaar aardgas, LNG). Een goede toepassing is alleen mogelijk als er eenduidige afspraken worden gemaakt over de samenstelling en de daarmee samenhangende eigenschappen van deze duurzame energiedrager.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Nicolet Baas

energy@nen.nl

(015) 2 690 179