Commissie

Bitumen

353 008

De commissie richt zich op normalisatie van bitumen en bitumineuze producten (definities, eisen en keuring, inclusief monsterneming en beproevingsmethoden).

De doelstelling is de Europese normen zo te doen opstellen dat de belangen van de Nederlandse bouwpraktijk daarmee optimaal zijn gediend en ten minste het kwaliteitsniveau daardoor niet in negatieve zin wordt beïnvloed.

Ook het instandhouden van een consistent geheel van normen binnen het werkgebied van de commissie behoort tot de doelstelling.

Het commissieplan van normcommissie 'Bitumen' wordt op dit moment herzien en zo spoedig mogelijk geplaatst.

CEN/CENELEC werk
CEN/TC 336, Bituminous binders is bezig de geharmoniseerde productnormen en bijbehorende beproevingsnormen te completeren. Deze normen zijn het resultaat van de harmonisatie van empirische specificaties en zijn bedoeld om alternatieve karakteristieken en testmethoden te ontwikkelen en daarvoor nieuwe, meer prestatiegerichte specificaties te ontwikkelen. Voor dit doel is Europees onderzoek verricht naar geschikte testmethoden voor functionele specificaties (volgende generatie specificaties). Dit onderzoek is verricht door de Europese branche-organisaties van producenten (Eurobitume) en asfaltverwerkers (EAPA). Het resultaat van het onderzoek is inmiddels bekend en men is bezig om de gegevens hieruit te destilleren voor de tweede generatie normen. De taken van de normcommissie zelve en de normsubcommissie bestaan uit resp. het beoordelen van concepten (van herzieningen) van de in bijlage A opgenomen normen van CEN/TC 336.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Jacques van den Hoorn

mb@nen.nl

(015) 2 690 443