Commissie

Blusinstallaties

351 089

Blusinstallaties
Goede afspraken over blusinstallaties leveren een bijdrage in de beperking van een brand, ongevallen bij brand en personele schade bij brand. Daarnaast kan een blussysteem eenduidig worden beoordeeld door uniforme eisen en beproevingsmethoden vast te leggen.

Deze normcommissie richt zich op definities, classificatie, eisen, keuring, beproeving en richtlijnen voor onderdelen en systemen voor vaste blusinstallaties, inclusief:

  • de samenstellende componenten van de verschillende soorten vaste blussystemen;
  • het ontwerp, de berekening, de constructie, de montage en het onderhoud van de vaste blussystemen in gebouwen;
  • blusmiddelen voor gebruik in vaste blusinstallaties en andere uitrusting.

Commissieplan 351 089 'Blusinstallaties'.

Het werkpakket van de normcommissie bevat (inter)nationale normen die betrekking hebben op (vaste) blussystemen of componenten daarvan. Op nationaal gebied betreft het voornamelijk het opstellen van nationale sprinklerdocumenten die in overeenstemming zijn met de bestaande en toekomstige nationale regelgeving, en die de bestaande en in ontwikkeling zijnde Europese normen op dit gebied implementeren.

Op Europees gebied functioneert de normcommissie als spiegelcommissie van CEN/TC 191 'Fixed firefighting Systems'. Op internationaal gebied fungeert deze normcommissie (naast 302 012, 351 086 en 351 088) deels als spiegelcommissie van ISO/TC 21 'Equipment for fire protection and fire fighting'.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Marc Mergeay.

bi@nen.nl

(015) 2 690 324