Commissie

Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten

370 223

Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten
Aan turf, bodemverbeteraars en groeimedia worden zowel fysische, chemische als biologische eisen gesteld om enerzijds een goede groei van planten te krijgen, maar anderzijds ook om verontreinigingen van de bodem te voorkomen. In de normcommissie werken experts aan normalisatie van terminologie en aan normen over analysemethoden voor deze onderwerpen.

Commissie

Het normalisatiewerk vindt plaats op Europees niveau. De normcommissie bereidt de Nederlandse inbreng voor en waarborgt de Nederlandse belangen bij de Europese technische commissie CEN/TC 223 'Soil improvers and growing media'. (Te ontwikkelen) normen gaan bijvoorbeeld over het bepalen van de pH, het EC-getal, het volume van de grond, het organische stofgehalte in de grond, de biologische activiteit van de grond, de hoeveelheid verontreinigingen in de grond en de hoeveelheid onkruidzaden in de grond. In Nederland is beperkte interesse voor het werk van de Europese normcommissie CEN/TC 223: de stichting RHP is het enige lid van de nationale normcommissie.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten.

Meer informatie over het internationale werk dat de normcommissie Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten volgt, kunt u vinden op de website van de Europese technische commissie CEN/TC 223 'Soil improvers and growing media'.

Programma

Meer informatie over het internationale werk dat de normcommissie Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten volgt, kunt u vinden op de website van de Europese technische commissie CEN/TC 223 'Soil improvers and growing media'.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Zarra de Laat.

afc@nen.nl

(015) 2 690 444