Commissie

Bouwkundige aspecten van zonne-energiesystemen

353 059

Bouwkundige aspecten van zonne-energiesystemen
Ontwikkeling van voornormen, normen en praktijkrichtlijnen op het gebied van de bouwkundige integratie van fotovoltaïsche en zonthermische systemen, ofwel PV-panelen en zonneboilers.

De bedoeling van de normcommissie is het ontwikkelen van normatieve documenten op het gebied van de bouwkundige integratie van fotovoltaïsche en zonthermische systemen, ofwel PV-panelen en zonneboilers en het inbrengen van het Nederlands standpunt bij Europese normalisatie.

Het commissieplan van normcommissie 'Bouwkundige aspecten van zonne-energiesystemen' volgt zo spoedig mogelijk.

De volgende onderwerpen zijn gesignaleerd voor het werkprogramma van de normcommissie:
 . Inbreng NEN 7250 op Europees niveau bij CEN/TC 128/WG 3;
 . Inbreng NEN 7250 op Europees niveau bij CLC/TC 82;
 . Bewaken aansluiting Europese normalisatie op NEN 7250;
 . Inbreng zonne-panelen op Europees niveau bij CEN/TC 128/SC 9/WG 4;
 . Opstellen ETO;
 . Opstellen projectplan ‘Zonne-energiesystemen - bevestiging van montagesystemen op hellende daken';
 . Stimulering normtoepassing;
 . Beantwoorden vragen uit de markt

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Remco Vroegop.

mb@nen.nl

(015) 2 690 443