Commissie

Brandmeldsystemen

351 086

Brandmeldsystemen
Branddetectie en brandalarmeringssystemen zijn effectieve middelen om in geval van brand zowel de veiligheid van personen in een zo vroeg mogelijk stadium te verzorgen, als ook de schade aan gebouwen en inventaris te beperken.

De werkzaamheden van de commissie betreffen branddetectie, brandalarmsystemen en ontruimingsalarmsystemen die in of rond gebouwen of bouwwerken worden toegepast. In dat kader worden beproevingsmethoden, eisen en aanbevelingen opgesteld voor:

  • de samenstellende componenten;
  • het combineren en functioneren van de samenstellende componenten in het systeem;
  • het systeemontwerp en het installeren;
  • het beheer en het onderhoud van het systeem;
  • het combineren met brandbestrijdingssystemen;
  • de bewaking van de signaalsturingen van/naar andere brandbeschermings- en bestrijdingsinstallaties;
  • eventuele integratie met andere systemen, zoals inbraak, comfort, enz.

Commissieplan 351 086 'Brandmeldsystemen'

De ontwikkeling van nationale normen of richtlijnen wordt voorbereid in werkgroepen. De normcommissie stuurt deze werkgroepen aan, volgt marktontwikkelingen, vertaalt wijzigingen vanuit de regelgeving naar bestaande of nieuw te ontwikkelen normen en onderhoud relaties met andere betrokken instanties.

Op Europees gebied functioneert de normcommissie als spiegelcommissie van CEN/TC 72 "Automatic fire detection systems”. Hier is veel aandacht voor het harmonisatieproces van de EN 54-serie “Fire detection and fire alarm systems”. Deze productnormen worden geschikt gemaakt voor de toepassing in het kader van de Richtlijn Bouwproducten en de daarmee samenhangende CE-markering.

Op internationaal gebied fungeert deze normcommissie (naast 302 012, 351 088 en 351 089) deels als spiegelcommissie van ISO/TC 21 “Equipment for fire protection and fire fighting”.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Marc Mergeay.

bi@nen.nl

(015) 2 690 324

FAQ

NEN 2535 Brandmeldinstallaties
NEN 2555 Rookmelders voor woonfuncties