Commissie

Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen

353 084

Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen
Normen voor de bepaling van de brandwerendheid, brandvoortplanting en rookontwikkeling zijn nodig om eenduidig prestaties van bouwproducten en bouwconstructies te kunnen bepalen. Dit is des te belangrijker omdat in de bouwregelgeving daaraan eisen worden gesteld die ondubbelzinnig toetsbaar moeten zijn.

De normcommissie is verantwoordelijk voor de Nederlandse normen voor brandproeven voor bouwproducten en de Nederlandse inbreng bij Europese en mondiale normen voor brandproeven. Met deze normen kan worden beoordeeld welk brandgedrag een product heeft, om bijvoorbeeld te kunnen voorkomen dat brandbare producten of producten met veel rookproductie in vluchtwegen worden toegepast.

Europese normen met brandproeven en de op de resultaten daarvan gebaseerde classificatie worden gebruikt bij de CE-markering van alle bouwproducten waarbij het brandgedrag of de brandwerendheid een karakteristieke eigenschap is.

Commissieplan 353 084 'Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen'

Nationaal

De normcommissie ‘Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen’ houdt zich bezig met het opstellen van normen, en het bijdragen aan de opstelling van Europese normen voor beproeving en classificatie van de brandwerend en het brandgedrag voor bouwproducten in gebouwen.

Daarnaast adviseert de commissie over de wijze waarop in het kader van de vervanging van NEN's door NEN-EN's voor brandwerendheid en brandgedrag de nationale regelgeving terzake het best kan worden aangepast.


Internationale relaties

De normcommissie volgt het werk van de Europese commissie CEN/TC 127 ‘Fire safety of buildings’ en verzorgt de Nederlandse inbreng. Parallel daaraan wordt het werk gevolgd van ISO/TC 92/SC 1 ‘Fire initiation and growth’ en ISO/TC 92/SC 2 ‘Fire Containment’.

In CEN/TC 127 worden twee hoofdonderwerpen behandeld:

  • Reaction to fire (brandgedrag);
  • Resistance to fire (brandwerendheid).

Het aspect ‘brandgevaarlijk zijn van daken’ wordt daarbij meegenomen in de werkzaamheden rond brandwerendheid.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Rob Kotte.

rob.kotte@nen.nl

(015) 2 690 158