Commissie

CV- en warmwatertoestellen

349 057

CV- en warmwatertoestellen
Een boiler is een toestel om water op te warmen, door elektriciteit of de verbranding van aardgas of stookolie. In tegenstelling tot een warmwatergeiser, waar het water alleen wordt opgewarmd als er vraag naar is (door het openen van de warmwaterkraan), wordt bij een boiler een voorraad water in een thermisch geïsoleerd vat constant op temperatuur gehouden.

Het werkgebied omvat gas- en oliegestookte cv-ketels met of zonder geïntegreerde warmwaterproduktie zowel als toestellen uitsluitend voor de warmwaterproduktie. Onderwerp vormen alle technische types en nominale belastingen (te denken valt aan toestellen met atmosferische of voorgemengde branders en samenstellingen van ketel en voorraadvat etc.).

Commissieplan van normcommissie 349 057 'CV- en warmwatertoestellen'.

Nationaal werk

De commissie is actief met het volgen van de werkzaamheden van CEN/TC 109, CEN/TC 57, CEN/TC 48 en CEN/TC 299. Voor het nationale werkprogramma verwijzen wij naar de sites van de diverse commissies onder CEN en ISO.
Daarnaast worden indirect de werkzaamheden van TC 166 (Chimneys) gevolgd, zowel als specifieke thema's uit Sector Forum Gas.
Verder kan hier worden gemeld dat ten behoeve van een effectief schaduwen van de CEN/CENELEC JWG voor mCHP wordt deelgenomen aan het werk van de normcommissie 310 097 'Waterstof en Brandstofcellen'. Deze commissie volgt formeel de JWG voor mCHP, maar heeft op dit gebied verder geen inhoudelijke kennis.

CEN/CENELEC werk

CEN/TC 109 'Central heating boilers using gaseous fuels'

CEN/TC 57 'Central heating boilers'

CEN/TC 48 'Domestic gas-fired water heaters'

CEN/TC 299 'Gas-fired sorption appliances, indirect fired sorption appliances, gas-fired endothermic engine heat pumps and domestic gas-fired washing and drying appliances'

ISO/IEC werk

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Edward Zomers.

bi@nen.nl

(015) 2 690 324