Commissie

Cacao

370 008

Cacao
Binnen CEN en ISO vinden, sinds 2011, ontwikkelingen plaats om bestaande normen voor cacaobonen te herzien en nieuwe normen te ontwikkelen; het gaat hierbij om de kwaliteit, duurzaamheid en traceerbaarheid van cacaobonen. De NEN-normcommissie Cacao, met experts uit het bedrijfsleven, belangenorganisaties, overheid, vakbonden en private standaardisatie-organisaties, is nauw betrokken bij deze normontwikkelingstrajecten. De normcommissie heeft bijvoorbeeld commentaar ingediend tijdens meerdere stemrondes en de Nederlandse experts nemen actief deel aan werkgroepen.

Commissie

De NEN-normcommissie Cacao is nauw betrokken bij de ontwikkelingen op Europees en mondiaal niveau in respectievelijk:CEN/TC 415 'Sustainable and Traceable Cocoa' en ISO/TC 34/SC 18 'Cocoa'. De normcommissie Cacao heeft tevens een evenwichtig samengestelde delegatie voor CEN/ISO-vergaderingen met vertegenwoordigers vanuit de overheid, het bedrijfsleven en belangenorganisaties.

Voor duurzame en traceerbare cacaobonen is de volgende norm bestaande uit vier delen ontwikkeld:
NEN-ISO 34101-1:2019, Sustainable and traceable cocoa - Part 1: Requirements for cocoa sustainability management systems
NEN-ISO 34101-2:2019, Sustainable and traceable cocoa - Part 2: Requirements for performance (related to economic, social and environmental aspects)
NEN-EN-ISO 34101-3:2019, Sustainable and traceable cocoa - Part 3: Requirements for traceability
NEN-EN-ISO 34101-4:2019, Sustainable and traceable cocoa - Part 4: Requirements for certification schemes.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u de samenstelling en het programma van de normcommissie Cacao.

Programma

Het programma van deze normcommissie staat beschreven in het commissieplan.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Laura Mout.

afc@nen.nl

(015) 2 690 436

Deelnemers zijn onder andere