Commissie

Cement

353 007

Cement
Het in stand houden van een consistent geheel van normen, binnen het werkgebied van de commissie, is een van de doelstellingen. Afgelopen jaar hield de commissie zich bezig met het schaduwen van CEN/TC 51 ‘Cement and building limes’ en ISO/TC 74 ‘Cement and lime’.

Er zijn inventarisaties geweest over het herzien van normen van de verschillende delen EN 197 (Cement) en EN 196 (Beproevingsmethoden voor cement). Afgelopen jaar zijn ook de herziening van EN 459-1 en EN 459-2 voor bouwkalk afgerond en is het wachten op de ‘formal vote’.

Het commissieplan van normcommissie 'Cement' volgt zo spoedig mogelijk.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Wiebe de Ridder.

mb@nen.nl

(015) 2 690 443