Commissie

Chirurgische implantaten

301060

Chirurgische implantaten
De huidige normcommissie volgt een breed scala aan normen op het gebied van chirurgische implantaten. Momenteel bestaat de commissie uit zes leden die met elkaar het Nederlandse platform vormen voor het beoordelen, bijstellen en opstellen van de normen voor alle medische hulpmiddelen op het gebied van chirurgische implantaten.

Commissie

De normcommissie 301060 "Chirurgische implantaten" vormt het Nederlandse platform voor het beoordelen, bijstellen en opstellen van normen voor implantaten De normcommissie ressorteert onder de beleidscommissie 'Zorg, Technologie en Organisatie'.

De normcommissie fungeert als nationale schaduwcommissie van ISO/TC 150 Implants for surgery ISO/TC 157/WG 3 en WG 20 en CEN/TC 285 non-active surgical implants. ISO/TC 150 en CEN/TC 285 zijn Technische Commissies die op mondiaal en Europees niveau verantwoordelijk zijn voor de voortgang van normalisatie op het gebied van implantaten. ISO/TC 157 "Non-Systemic Contraceptives and STI Barrier Prophylactics" heeft twee werkgroepen die te maken hebben met spiraaltjes in plaats van condooms. Normen over spiraaltjes worden in Europa gevolgd door CEN/TC 285 en daarom volgt deze normcommissie ook de werkgroep 3 Intra-uterine devices en WG 20 Clinical trials van ISO/TC 157.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Chirurgische implantaten.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Lieke van Nierop.


advies.medisch@nen.nl

(015) 2 690 318