Commissie

Classificatie en terminologie van hulpmiddelen voor gehandicapten

303072

Classificatie en terminologie van hulpmiddelen voor gehandicapten
De normcommissie 303072 ‘Classificatie en terminologie van hulpmiddelen voor mensen met functioneringsproblemen' is in de jaren tachtig opgericht als nationaal platform voor de actieve inbreng in ISO/TC 173/SC2 ‘Assistive products for persons with disability - classification and terminology’. Nederland is jarenlang de trekker geweest van deze internationale subcommissie en volgt de commissie nog altijd actief.

Commissie

De voorzitter van SC2 is tevens de voorzitter van de normcommissie en Nederlandse experts participeren actief in de werkgroepen. Deze subcommissie heeft de norm ISO 9999 ‘Assistive products for persons with disability - classification and terminology’ onder haar hoede. Omdat ontwikkelingen op het gebied van technische hulpmiddelen niet stilstaan, is een voortdurende bijstelling van de classificatie en terminologie noodzakelijk. Thans wordt door de onder ISO/TC 173/SC2 ressorterende werkgroep 12 (WG12) gewerkt aan de volgende revisie. Nederlandse experts uit de normcommissie NC 303 072 werken mee aan de revisie. Om de nationale aansluiting nog meer te verbeteren wordt van ISO 9999 tevens een Nederlandse vertaling gemaakt.

Commissieplan

Er is geen actief commissieplan.

Programma

De Nederlandse normcommissie streeft de volgende doelen na:
- Actief participeren in de ontwikkeling van de internationale classificatie ISO 9999, door deelname aan de internationale commissie ISO/TC 173/SC2 en het beoordelen van stemdocumenten van Europese en internationale normalisatie organisaties (ISO/TC 168, ISO/TC 173 en CEN/TC 293).
- Het signaleren en inventariseren van relevante ontwikkelingen op het gebied van (inter)nationale normalisatie van classificaties en hulpmiddelen. Tevens het informeren en voorlichten van belanghebbenden over de gesignaleerde informatie, ten behoeve van het realiseren van afstemming tussen de normcommissie en het veld.
- Publiciteit en promotie van normproducten en/of normalisatietrajecten binnen het werkgebied van de normcommissie.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Frank Kortstee

Neem contact op met Frank Kortstee.

frank.kortstee@nen.nl

(015) 2 690 373