Commissie

Cleanrooms

301003

Cleanrooms
Een cleanroom is een zeer zuivere werkomgeving. Cleanroom technologie is voor diverse industrieën van belang om de veiligheid- en proces beheersing van producten of processen te garanderen. In een cleanroom is de luchtdruk hoger dan die van de omgeving daar buiten waardoor er geen vuile lucht naar binnen kan komen.

Commissie

De normcommissie 301003 Cleanrooms levert een bijdrage aan normalisatie op het terrein van cleanrooms in de gezondheidszorg. Cleanroom technologie is voor diverse industrieën van belang om de veiligheid- en proces beheersing te kunnen garanderen.

De normcommissie spiegelt het werk van de Europese en mondiale commissies: CEN/TC 243 “Cleanroom technology” en ISO/TC 209 “Cleanrooms and associated controlled environments”. Dit betekent dat voor besluiten die binnen deze technische commissies genomen worden, binnen de normcommissie een nationaal standpunt wordt ingenomen.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Cleanrooms.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Lieke van Nierop

lieke.vannierop@nen.nl

(015) 2 690 274