Commissie

Conformiteitsbeoordeling

400 001

Conformiteitsbeoordeling
De normcommissie verzorgt de Nederlandse inbreng bij de internationale normalisatie op het gebied van conformiteitsbeoordeling, zoals die plaatsvindt in ISO/CASCO en CEN/CLC/TC 1. Daarnaast voert deze commissie bredere discussies over conformiteitsbeoordeling en infomeert ze een brede groep over dit onderwerp.

Voor conformiteitsbeoordeling bestaat een stelsel aan normen, waarmee wordt omschreven wat een betrouwbare beoordeling bevat, inclusief eisen aan accreditatie- en certificeringsinstellingen, keuringsinstellingen en laboratoria. Elke norm waarin eisen zijn vastgelegd kan als basis dienen voor een conformiteitsbeoordeling.

Rondom conformiteitsbeoordelingen is een stelsel ingericht waarmee de betrouwbaarheid van die beoordelingen wordt geborgd. De normen voor dit stelsel worden goeddeels ontwikkeld binnen ISO/CASCO. Een goed stelsel is belangrijk voor een goed functionerend bedrijfsleven want het draagt bij aan vertrouwen in producten, diensten, personen en processen en daarmee aan de handel. Conformiteitsbeoordeling wordt daarnaast door de overheid gezien als een instrument voor zelfregulatie.

Uitgebreide informatie leest u in het commissieplan.

De normcommissie oefent invloed uit op het werk van:

ISO/CASCO
CEN/CLC/TC1

- Voeren bredere dicussies
- Informeren brede groep

ISO CASCO heeft een aantal brochures gepubliceerd waaronder een voor de ontwikkeling van schema’s.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid kunt u contact opnemen met Thamar Zijlstra.

mm@nen.nl

 

(015) 2 690 303