Commissie

Containers en wissellaadbakken

345 024

Containers en wissellaadbakken
De normcommissie draagt bij aan de normalisatie binnen ISO/TC 104 ‘Containers’ en CEN/TC 119 ‘Wissellaadbakken’. De normen die door ISO/TC 104 worden opgesteld dienen als basis voor de International Convention for Safe Containers (CSC) van de IMO. De eisen die hierin aan containers worden gesteld zijn in Nederland overgenomen in het kader van de Warenwet.

Commissie

Rotterdam is één van de grootste havens ter wereld met betrekking tot containeroverslag. De containeroverslag in Rotterdam bedroeg in 2010 11,1 miljoen TEU. Hiermee werden in Rotterdam in totaal ruim 100 miljoen ton goederen in containers overgeslagen. De dienstverlening die deze overslag mogelijk maakt vertegenwoordigt een veel grotere marktwaarde dan de economische waarde van de containers zelf. De hele infrastructuur, containerkranen, straddle carriers, AGV’s, in de haven is afgestemd op de handling van genormaliseerde transporteenheden. Nederland als distributie- en transportland heeft er alle belang bij dat de ontwikkelingen van nabij worden gevolgd.

Genormaliseerde vervoerseenheden worden als een uiterst belangrijk element in het intermodale transport gezien. Momenteel wordt veel aandacht besteed aan met name de Automatische Identificatie van containers en de stapelbare wissellaadbak. Automatische Identificatie (AI) van containers wordt een steeds belangrijker onderwerp.

De stapelbare wissellaadbak waarvoor binnen CEN/TC 119 normen worden opgesteld, heeft vooral voordelen voor het intermodale vervoer over weg, spoor, binnenwateren en shortsea.Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 345024 'Containers en wissellaadbakken' vindt u in het commissieplan.

Programma

De normcommissie 345024 'Containers en wissellaadbakken' treedt op als schaduwcommissie van CEN/TC 119 'Intermodal Loading Units and Cargo securing (ILUCS)', CEN/TC 413 'Insulated means of transport for temperature sensitive goods with or without cooling and/or heating device' en ISO/TC 104 'Freight Containers' en heeft geen nationaal werkprogramma.

CEN/CENELEC werk
Het werkprogramma van CEN/TC 119
Het werkprogramma van CEN/TC 413

ISO/IEC werk
Het werkprogramma van ISO/TC 104

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Arthur Carlebur.

iv@nen.nl

(015) 2 690 180