Commissie

Cryogene vaten

341 045

Cryogene vaten
"Cryotank" of cryogene tank is een tank die wordt gebruikt voor het opslaan van bevroren biologisch materiaal. De term "cryotank" verwijst naar een opslag van superkoude brandstoffen, zoals vloeibare zuurstof en vloeibaar waterstof.

Commissie

Op Europees niveau en mondiaal worden normen opgesteld voor cryogene tanks voor de opslag van vloeistoffen onder atmosferische druk en gassen. Vanuit de Nederlandse normcommissie wordt dit gevolgd.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie 'Cryogene vaten'. U kunt beneden het commissieplan doorbladeren en eventueel downloaden

Programma

Nationaal werk:
Het doel van de normcommissie 'Cryogene vaten' is:
- Anticiperen op behoeften uit de Nederlandse markt;
- Bijdragen aan de totstandkoming van normen voor cryogene vaten;
- Realiseren van aanvullende nationale algemene normen en praktijkrichtlijnen voor fabrieksmatig vervaardigde tanks en tankstations;
- Volgen van het CEN- en ISO-werk op zodanige wijze dat het resultaat voor Nederland toepasbaar is en niet conflicteert met nationale regelgeving;
- Ondersteunen van het gebruik van normen.

CEN/CENELEC werk:
werkprogramma van CEN/TC 268 'Cryogenic vessels'

ISO/IEC werk:
werkprogramma van ISO/TC 220 'Cryogenic vessels'

In het commissieplan vindt u het plan van deze normcommissie.

Commissieplan

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Wiene Fokkinga.

iv@nen.nl

(015) 2 690 180