Commissie

Debiet- en hoeveelheidsmeting

310 066

Debiet- en hoeveelheidsmeting
Het werkgebied van de normcommissie is normalisatie op het gebied van debiet- en hoeveelheidsmetingen voor alle gassen en vloeistoffen, met name olie en aardgas. Deze normalisatie vindt plaats op Europees (CEN) en mondiaal (ISO) niveau, waarbij het gaat om meetmethoden voor producten die worden vervoerd in gesloten pijpleidingsystemen (dynamische metingen) of die vervoerd of opgeslagen worden in atmosferische tanks of drukvaten, al dan niet gekoeld of verwarmd (statische metingen). De commissie Debiet- en hoeveelheidsmeting levert een actieve bijdrage op internationaal niveau en is in meerdere internationale commissies vertegenwoordigd.

Commissie

Normalisatie vindt plaats op Europees en mondiaal niveau, waarbij het gaat om meetmethoden voor producten die worden vervoerd in gesloten pijpleidingsystemen (dynamische metingen) of die vervoerd of opgeslagen worden in atmosferische tanks of drukvaten, al dan niet gekoeld of verwarmd (statische metingen). Hieronder valt tevens het opstellen van voorschriften voor benodigde apparatuur, condities waaronder gemeten moet worden en regels m.b.t. de interpretatie van metingen. Daarnaast worden regels voor inspectie, installatie e.d. genormaliseerd. Onderwerpen met relatie tot de normcommissie worden ook behandeld door de normcommissies 310 028 "Aardolie en aardolieproducten" en 310 193 "Aardgas"

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 310 066 'Debiet- en hoeveelheidsmeting' leest u in het commissieplan.

Programma

Het programma bestaat voornamelijk uit het volgen en participeren aan de volgende internationale commissies;
• ISO/TC 28 Petroleum products and lubricants)
• ISO/TC 28/SC 2 Measurement of petroleum and related products)
• ISO/TC 28/SC 5 Measurement of fluid flow in closed conduits)
• ISO/TC 30/SC 2 Pressure differential devices)
• ISO/TC 30/SC 5 Velocity methods
• ISO/TC 30/SC 7 Volume methods incl. water meters
• CEN/TC 92 Water meters
• CEN/TC 234 Gas transport
• CEN/TC 237 Gas meters
• CEN/TC 244 Measurement of fluid flow in closed conduits

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.


Neem contact op met Nicolet Baasenergy@nen.nl

(015) 2 690 371