Commissie

Dekvloeren

353 078

Dekvloeren
De normcommissie heeft als doel het aanbieden van uitgangspunten voor het opstellen van contracten, bestekken of beoordelingsrichtlijnen teneinde kwaliteitsniveaus, specificaties en toetsingscriteria van te leveren producten en hun verwerking mogelijk te maken.

Het commissieplan van normcommissie 'Dekvloeren' wordt op het moment herzien en zo spoedig mogelijk geplaatst.

Het doel van het nationale werk is in hoofdzaak het initiëren en sturen van de in ontwikkeling zijnde nationale normen. Daarnaast schaduwt de normcommissie het werk van CEN/TC 303, Floor screeds and in situ floorings.

Het werkgebied van de commissie is:

  • Opstellen en onderhouden van nationale normen, praktijkrichtlijnen en aanbevelingsdocumenten voor verschillende vloersystemen;
  • Verzorgen en begeleiden van het Nederlands standpunt in Europees normalisatiewerk van CEN/TC 303;
  • Verzorgen van de implementatie van internationale normen en deze waar nodig proberen op de Nederlandse regelgeving af te stemmen;
  • Desgewenst onderzoek doen om normatieve of pre-normatieve documenten op te stellen, en/of een bestaande norm bij te stellen;
  • NEN- en CUR-activiteiten die binnen het werkgebied vallen op elkaar afstemmen.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Geert Kraijema.

mb@nen.nl

(015) 2 690 443