Commissie

Desinfectantia en antiseptica

370 216

Desinfectantia en antiseptica
De normcommissie Desinfectantia en antiseptica werkt aan normen voor testmethoden, die bedoeld zijn om de werkzaamheid van desinfectantia en antiseptica aan te tonen. Door goede afspraken over testmethoden worden representatieve, reproduceerbare en vergelijkbare resultaten verkregen.

Commissie

De leden van deze Nederlandse normcommissie nemen actief deel aan Europese normalisatietrajecten, via de commissie CEN/TC 216 - Chemical disinfectants and antiseptics. De normen zijn onder andere bestemd voor bedrijven en (onderzoeks-)instellingen in de (medische) zorg. Ook zijn de normen bruikbaar voor bedrijven en laboratoria die voedsel en diervoeder produceren en alle overige instellingen op het gebied van gezondheid, voedselveiligheid en hygiëne.

Meer informatie over de normcommissie Desinfectantia en antiseptica kunt u lezen in de factsheet: normcommissie Desinfectantia en antiseptica.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan en het programma van de normcommissie Desinfectantia en antiseptica.

Programma

Het programma van deze normcommissie staat beschreven in het commissieplan.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Marlous Arenthorst zw@nen.nl

(015) 2 690 318