Commissie

Destructieve beproevingen

342 090 00 01

Destructieve beproevingen
Werkgroep 342 090 00 01 "Destructieve beproevingen" houdt zich actief bezig met het opstellen van internationale (ISO/EN) normen voor beproevingsmethoden van metalen.

De nadruk ligt hierbij op:
beproevingsmethoden
apparatuur – verificaties, kalibraties
conversietabellen voor waarden van eigenschappen bepaald met verschillende beproevingsmethoden

Internationale normontwikkeling wordt bevorderd door deelname en volgen van:
ECISS/TC 101 Steel – “Tests other than chemical analysis’
ISO/TC 164 ‘Mechanical testing of metals’.

Niet tot het werkgebied behoort de normontwikkeling op het gebied van:
Niet-destructief onderzoek (werkgroep 342 090 00 01).
Staal en ijzer analyse (normcommissie 342 093).

Het commissieplan van de werkgroep Destructieve beproevingen.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Astrid de Haes.

Astrid.deHaes@nen.nl

(015) 2 690 466