Commissie

Diervoeder

370 010

Diervoeder
Het werkterrein van de normcommissie Diervoeder omvat de normalisatie van de terminologie en de normen over monsterneming en chemische, biochemische, fysische en microscopische analysemethoden. Microbiologische testmethoden voor diervoeders vallen onder de normcommissie Microbiologie.

Commissie

Hoewel er nog wel puur Nederlandse (NEN) normen bestaan, worden de meeste normen op internationaal (ISO) en Europees (EN) niveau gemaakt en daarna door Nederland overgenomen als NEN-EN norm, NEN-EN-ISO norm of NEN-ISO norm. Het doel van de normcommissie is de Nederlandse inbreng voor te bereiden en de Nederlandse belangen te waarborgen bij Europese en internationale ontwikkelingen.

De diervoederwetgeving in Nederland wordt in steeds belangrijkere mate gestoeld op Europese wetgeving. Om te toetsen of diervoeder aan deze Europese wetgeving voldoet, is het van belang dat er gewerkt wordt met testmethoden, die ook door andere landen erkend worden. Om deze reden financiert de EU regelmatig onderzoeksprogramma's, die methoden Europees valideren, onder verantwoordelijkheid van de technische commissie CEN/TC 327 'Animal feeding stuffs: methods of sampling and analysis'. Het secretariaat en het voorzitterschap van CEN/TC 327 wordt door NEN vervuld.

In 2014 is CEN/TC 327 begonnen met de ontwikkeling en validatie van Europese normen over verschillende organische contaminanten, antibiotica, zware metalen, sporenelementen, mineralen, natuurlijke toxines en radionucludes. Eind 2015 is de opdracht verleend voor de derde tranche, waarin de methoden zijn opgenomen die nog volledig gevalideerd moeten worden.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan en het programma van de normcommissie Diervoeder.

Programma

Het programma van deze normcommissie staat beschreven in het commissieplan.

Eerder door u bekeken

Neem contact op


Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Merel Wagner.

afc@nen.nl

(015) 2 690 185