Commissie

Duurzaamheid van bouwwerken

351 281

Duurzaamheid van bouwwerken
Voor de Nederlandse markt is het van belang dat er een goede basis komt waarmee de duurzaamheid van een bouwwerk kan worden bepaald. Om dit te kunnen bepalen is objectieve informatie van een bouwproduct nodig. Dit werk vraagt ook om tijdig inspelen op internationale ontwikkelingen.

De werkzaamheden van de normcommissie ‘Duurzaamheid van bouwwerken’ bestaan uit nationaal werk en het deelnemen aan, beïnvloeden van en anticiperen op internationale ontwikkelingen.

De leden van de toeleveranciers hebben er direct belang bij dat er door heel Europa slechts één set data wordt gebruikt. Dit is direct van invloed op de onderzoekskosten en het gebruik van de 'environmental product data'. Nu zijn er voor Nederlandse bedrijven meerdere data-sets nodig, namelijk één voor de Nationale Milieu Database en andere data om met landen in Europa te communiceren.

Het commissieplan van normcommissie 351 281 'Duurzaamheid van bouwwerken' wordt op dit moment herzien en zo spoedig mogelijk geplaatst.

De normcommissie volgt het werk van CEN/TC 350, Sustainability of Construction Works en draagt zorg voor de implementatie van:

  • NEN-EN 15804, Duurzaamheid van bouwwerken - Milieuverklaringen van producten - Basisregels voor de productgroep bouwproducten en
  • NEN-EN 15978, Duurzaamheid van constructies - Beoordeling van milieuprestaties van gebouwen - Rekenmethode.

Naast een actieve bijdrage aan CEN/TC 350 worden de ontwikkelingen van de Europese Commissie en de mondiale ontwikkelingen van ISO/TC 59/SC 17, Sustainability in buildings and civil engineering works gevolgd. Nederland is op dit moment geen participant-member meer van de ISO-subcommissie.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Annemarie Mewe.

mb@nen.nl

(015) 2 690 443