Commissie

Duurzaamheidscriteria voor biomassa

310 383

Duurzaamheidscriteria voor biomassa
In de transitie naar de "biobased economy" worden op fossiele grondstoffen gebaseerde producten vervangen door op biomassa gebaseerde producten, bijvoorbeeld voor energietoepassingen en toepassingen in de (fijn)chemie. De toenemende inzet van biomassa moet wel op een verantwoorde wijze gebeuren, rekening houdend met onder meer de broeikasgasbalans, biodiversiteit, milieukwaliteit als ook de welzijn en welvaart in de lokale omgeving. Om deze reden zijn normen met duurzaamheidscriteria voor biomassa ontwikkeld, die periodiek tegen het licht worden gehouden met het oog op veranderde wet- en regelgeving en inzichten in de duurzaamheidsaspecten.

Commissie

Het werkgebied van de normcommissie 'Duurzaamheidscriteria voor biomassa' omvat Europese en mondiale normalisatie op het gebied van duurzaam geproduceerde biomassa met de focus op biomassa voor energiedoeleinden en biobased producten. De activiteiten in het kader van het 'Better biomass' certificatiesysteem vallen niet onder deze normcommissie. Omdat er geen normen op het werkprogramma staan, is de normcommissie momenteel niet actief. Zodra er weer aan normen wordt gewerkt, wordt de normcommissie gereactiveerd.

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 'Duurzaamheidscriteria voor biomassa' leest u in het commissieplan. De laatste versie van het commissieplan is van 2015, omdat de normcommissie momenteel inactief is.

Programma

De normcommissie ‘Duurzaamheidscriteria voor biomassa’ levert expertise en input voor normen die door de volgende internationale en Europese technische commissies worden ontwikkeld en gepubliceerd:
CEN/TC 383 "Sustainably produced biomass for energy applications"
CEN/TC 411/WG 4 "Bio-based products – Sustainability criteria, life cycle analysis and related issues"
• ISO/PC 248 "Sustainability criteria for bioeneryg" [ontbonden na publicatie van ISO 13065]

Artikelen

• Toepassingsdocument ‘Mapping sustainability criteria of ISO 13065 in European framework’
"Better biomass" certificatiesysteem
• Presentatie "Tools for demonstrating sustainable sourcing of biomass for bio-based materials and the determination of the bio-based content" gegeven tijdens de 9th International Conference on Bio-based Materials in Keulen op 5 en 6 april 2016
• Presentatie "Socio-economic aspects in standards on sustainability of biomass" gegeven tijdens International workshop on a socio-economic assessment framework for GMOs in Amsterdam d.d. 20 november 2014
• Nieuwsartikel "Herziene NTA 8080, de norm voor duurzame biomassa, gepubliceerd"
• Nieuwsartikel "Uitrol van bio-energie duurzamer met ISO 13065"


Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Jarno Dakhorstenergy@nen.nl

(015) 2 690 245