Commissie

Eisen voor verbrandingsinstallaties

349 100 02

Eisen voor verbrandingsinstallaties
De normsubcommissie houdt zich bezig met normalisatie op het gebied van opstelplaatsen van gas- en andere verbrandingstoestellen en stookruimten, gerelateerd aan o.a. de bouwregelgeving.

De normsubcommissie heeft tot doel het onderhouden van NEN 3028 en de NPR 3378-delen 20-23 en (samen met NsC 349 100 03) deel 80.

Commissieplan 349 100 02 'Eisen voor verbrandingsinstallaties'

De belangrijkste taak voor 2015 zal zijn de complete herziening van NEN 3028. In 2010/2011 was er een beperkte herziening, van alleen hoofdstuk 5.

Afhankelijk van ontwikkeling Nieuwe gastoestelcategorie en CEN/TR 1749 zal op termijn opnieuw een uitbreiding/aanpassing op NPR 3378-80 nodig zijn.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Arie de Jong.

bi@nen.nl

(015) 2 690 324