Commissie

Elektronische sigaretten en E-liquids

330 437

Elektronische sigaretten en E-liquids
Deze commissie werkt actief mee aan de ontwikkeling van Europese normen voor elektronische sigaretten en e-liquids, die aan de randvoorwaarden van de Tobacco Product Directive en de General Product Safety Directive voldoen. Ook deelnemen? Neem contact met ons op.

Commissie

Tot nu toe bestaan er nog geen Europese normen op het gebied van elektronische sigaretten en e-liquids. In de nieuwe versie van de Tobacco Product Directive (TPD) wordt echter expliciet verwezen naar e-sigaretten. Om de implementatie van de TPD te ondersteunen zijn gestandardiseerde methoden noodzakelijk. Normen bieden zekerheid aan consumenten, dat in Europa gekochte producten voldoen aan de veiligheidsrichtlijnen. Het grote voordeel van Europese afspraken is het verlagen van technische handelsbelemmeringen en de openstelling van de markten in heel Europa.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u een overzicht van de partijen die in de normcommissie vertegenwoordigd zijn. Dit zijn alle verschillende partijen die een belang hebben bij standaarden voor elektronische sigaretten en e-liquids. Zowel de industrie, retail, kennisinstelling, overheid als ook de consumenten maken onderdeel uit van de commissie.
Daarnaast vindt u ook de doelstellingen, werkprogramma en geplande activiteiten.

Programma

De normcommissie heeft naast het volgen van het Europese en internationale werk voor 2019 de volgende prioriteiten vastgesteld:

• Invloed uitoefenen op het Europese werkprogramma voor 'E-sigaretten en e-liquids' zodat het optimaal aansluit bij de Nederlandse belanghebbenden door het invullen van projectleidersrollen in Europese werkgroepen;
• Organiseren van nationale vergaderingen waarin de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van normen voor elektronische sigaretten en e-liquids worden besproken;
• Onderzoek naar de participatie in de werkgroepen. Indien nodig uitnodiging van de CEN/TC 437 werkgroep vergaderingen naar Nederland (NEN, Delft) om meer Nederlandse stakeholders de mogelijkheid te bieden, zelf te ervaren hoe afspraken op Europees niveau op het gebied van methoden voor E-sigaretten en e-liquids gemaakt worden.
• De gelegenheid geven aan MKB, grote ondernemingen, overheid en belangenorganisaties om deel uit te maken van het Europese normalisatiewerk op het gebied van elektronische sigaretten en eliquids, en deze zodoende proactief benaderen en uitnodigen voor deelname;
• Deelname aan de ringtesten voor methodevalidatie en aanvullende deelnemende laboratoria werven;
• Draagvlak in de sector bij de implementatie van nieuwe standaarden te vergroten en productveiligheid te bevorderen door in een vroeg stadium de inhoud van de nieuwe normen onder de aandacht te brengen bij de toekomstige normgebruikers.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Paul Vermeulen.

afc@nen.nl

(015) 2 690 318