Commissie

Emissiemetingen en algemene aspecten

390 030

Emissiemetingen en algemene aspecten
Het werkgebied van deze normcommissie betreft de normalisatie van meetmethoden op het gebied van emissies naar de lucht en van meetmethoden op het gebied van algemene methoden voor metingen in lucht.

Commissie

Het doel van deze normcommissie is het realiseren van normalisatie op het gebied van Emissiemetingen en algemene aspecten in een (inter-)nationale context en in relatie tot (inter-)nationale wet- en regelgeving. In wet- en regelgeving is de eis vastgelegd dat emissiemetingen eenduidig moeten worden uitgevoerd. Het gebruik en de ontwikkeling van normen voor meetmethoden van emissiemetingen is van belang om deze aan deze eis te kunnen voldoen.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Emissiemetingen en algemene aspecten.

Programma

Het opstellen van nationale normen (NEN, NVN, NPR en NTA) en het verzorgen van inbreng in Europese en internationale normalisatie voor meetmethoden op het gebied van emissies naar de lucht en algemene aspecten van metingen in lucht. De vraag formuleren naar nationale normen en het inbrengen van expertise in het Europese en internationale normalisatieproces kan zowel door publiek- als privaatrechtelijke organen worden uitgevoerd.

Een samenvatting van het programma 2016 van de normcommissie (in willekeurige volgorde; zie voor meer informatie het commissieplan 2016):

 • Uitvoerbaarheid van normen
 • Inzet van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) bij Europese en internationale normen in Nederland
 • Ontwikkeling NPR 8117 - Richtlijn in geval van afwijken van emissiemeetnormen
 • Kwaliteitsborging automatische meetsystemen
 • Herziening NPR 8114:2010 - Kwaliteitsborging van AMS
 • Certificatie van mobiele automatische meetsystemen
 • PEMS (Predictive Emission Monitoring Systems)
 • Stofmetingen bij lage concentraties
 • Natchemische methoden en instrumentele methoden (bijv. HCl, SO2, NH3)
 • Kwikmetingen (sorbent traps)
 • Formaldehydemetingen
 • Vluchtige organische componenten
 • Biogeen CO2 in rookgas
 • FTIR instruments bij rookgasemissies
 • Ammoniak in rookgas
 • Fgassen in afgas met QMS-FTIR

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Viktor Dirkse.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303

Deelnemers (o.a.):

Zie het commissieplan voor een overzicht met alle deelnemers.