Commissie

Emissiemetingen en algemene aspecten

390 030

Emissiemetingen en algemene aspecten
Het werkgebied van deze normcommissie betreft de normalisatie van meetmethoden op het gebied van emissies naar de lucht en van meetmethoden op het gebied van algemene methoden voor metingen in lucht.

Commissie

Het doel van deze normcommissie is het realiseren van normalisatie op het gebied van Emissiemetingen en algemene aspecten in een (inter-)nationale context en in relatie tot (inter-)nationale wet- en regelgeving. In wet- en regelgeving is de eis vastgelegd dat emissiemetingen eenduidig moeten worden uitgevoerd. Het gebruik en de ontwikkeling van normen voor meetmethoden van emissiemetingen is van belang om deze aan deze eis te kunnen voldoen.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Emissiemetingen en algemene aspecten.

Programma

De verantwoordelijkheden van de normcommissie zijn samen te vatten in de volgende opsomming:
- De normcommissie is verantwoordelijk voor de totstandkoming en de actualisering van meetmethoden op het gebied van emissiemetingen en algemene aspecten.
- De normcommissie is verantwoordelijk voor de Nederlandse inbreng bij Europese en mondiale normalisatie op het desbetreffende gebied. Dit betreft het stemmen en leveren van commentaar op stemdocumenten en het vaststellen van de Nederlandse standpunten die door Nederlandse delegatieleden worden ingebracht bij vergaderingen van internationale commissies (TC), normcommissies (SC), werkgroepen (WG) of taakgroepen (TG).
- De normcommissie stelt de Nederlandse delegatie voor internationale vergaderingen vast.
- De normcommissie is verantwoordelijk voor het afstemmen en promoten van het Nederlandse standpunt binnen en buiten het werkgebied.
- De normcommissie wisselt intern en extern informatie uit over initiatieven die relevant zijn voor het werkterrein van de normcommissie.


Een samenvatting van het programma 2019 van de normcommissie (in willekeurige volgorde; zie voor meer informatie het commissieplan 2019):
• Kwaliteitsborging automatische meetsystemen
• Stofmetingen bij lage concentraties
• Anorganische gasvormige componenten (bijv. HCl, SO2, NH3, CO2)
• Zware metalen
• Vluchtige organische componenten
• Ringvergelijking voor emissiemetingen
• Zware metalen
• Vluchtige organische componenten
• Broeikasgassen

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Ab de Buck.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303

Deelnemers (o.a.):

Zie het commissieplan voor een overzicht met alle deelnemers.