Commissie

Energieprestatie van gebouwen

351 074 21

Energieprestatie van gebouwen
Normalisatie op het gebied van klimaatbeheersing in gebouwen, meer in het bijzonder normen op het vlak van energieprestatie van gebouwen. Het werk van deze commissie heeft nauwe raakvlakken met dat van de normsubcommissies Thermische Isolatie, Ventilatie en Luchtdoorlatendheid, Energieprestatie Maatregelen op Gebiedsniveau en Europese en mondiale normalisatie Klimaatbeheersing.

De normsubcommissie heeft tot doel de ontwikkeling en het onderhoud van de nationale norm op het gebied van Energieprestatie van Gebouwen. Omdat deze norm vele raakvlakken heeft met andere normen, heeft de Normsubcommissie EPG vele raakvlakken met andere norm(sub)commissies. Gezien het feit dat de normsubcommissie 35107421 “EPG” verantwoordelijk is voor de inhoudelijke ontwikkeling en het onderhoud van de normalisatie van de energieprestatie van gebouwen en daarbij afhankelijk is van input van collega-normsubcommissies, zal deze normsubcommissie in relatie tot die collega-normsubcommissie, ressorterend onder de normcommissie 351074 “Klimaatbeheersing in gebouwen”, voor dit onderwerp coördinerend zijn.

Commissieplan 351 074 21 'Energieprestatie van gebouwen'.

Het programma voor 2015 richt zich op publicatie van een ontwerp aanvullingsblad A1, waarin de waardering van een aantal nieuwe technieken wordt opgenomen.

Daarnaast streeft de NsC EPG naar publicatie van een volledig herziene NEN 7120 eind 2015, waarin de correctiebladen C3, C4 en C5 alsmede het aanvullingsblad A1 geïntegreerd zijn.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Ron van der Aa.

bi@nen.nl

(015) 2 690 324