Commissie

Ergonomie platform

302 020

Ergonomie platform
Ergonomie is de wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving. Dit kan een product, ruimte of werkplek zijn. Ergonomie is verweven met ons dagelijks leven, maar is vooral gekend in arbeidssituaties.

Commissie

Het werkgebied van normcommissie 302020 ‘Ergonomie platform’ is onderverdeeld in 15 deelgebieden:
― 01 Antropometrie
― 02 Design for all
― 03 Ergonomische criteria voor het ontwerp van meet- en regelkamers
― 04 Ergonomische ontwerp principes
― 05 Fysieke belasting
― 06 Geluid
― 07 Invloed van trillingen en schok op de mens
― 08 Klimaatomstandigheden (met de nadruk op gematigde omstandigheden)
― 09 Periodiek oogonderzoek bij beeldschermwerkers
― 10 Luchtkwaliteit
― 11 Visuele ergonomie
― 12 Ergonomische criteria voor beeldschermen
― 13 Software ergonomie
― 14 Tastbare mens-computerinteractie
― 15 Oppervlakte van kantoorwerkplekken

Programma

Wanneer bestaande normen worden herzien of wanneer er nieuwe onderwerpen zijn, richt NEN een projectgroep op die met een specifieke taak aan de slag gaat. De projectgroep gaat van start zodra er voldoende interesse is en de kosten voor NEN zijn gedekt. Zodra de taak volbracht is wordt de projectgroep weer opgeheven.

Doelstellingen
Het doel is om invloed uit te oefenen op Europese en internationale normontwikkeling. Indien er behoefte voor is worden er Nederlandse normen op het gebied van ergonomie ontwikkeld.

Internationaal

CEN/CENELEC werk
* Werkprogramma CEN/TC 122 ‘Ergonomics’
* Werkprogramma CEN/TC 231 ‘Mechanical vibration and shock’

ISO/IEC werk
* Werkprogramma ISO/TC 159 ‘Ergonomics’

Gerelateerd

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met de afdeling Industrie & Veiligheid.

 

iv@nen.nl

(015) 2 690 180