Commissie

Esthetische chirurgie services

304403

Esthetische chirurgie services
De markt voor esthetische chirurgie is een groeiende commerciële markt. De kwaliteit en veiligheid in die markt verschillen per kliniek en per land. Zowel de veiligheid van de patiënt als de reputatie van gekwalificeerde en deskundige dienstverleners hebben te lijden onder het aantal optredende complicaties bij ingrepen uitgevoerd in onveilige situaties door incompetente mensen. Daarom wordt er gewerkt aan een Europese norm voor esthetische chirurgie services.

Commissie

In Europa is in april 2010 de CEN/TC 403 ‘Aesthetic Surgery Services’ opgericht. Deze ‘Project Committee’ is verantwoordelijk voor het maken van de Europese norm voor esthetische chirurgie services. Nederland is actief lid van deze Europese commissie.
In Nederland is de normcommissie 304403 ‘Esthetische chirurgie services’ opgericht. Die commissie werkt mee aan de totstandkoming van de Europese norm op dit gebied. Door input te leveren, maar ook door de norm in Nederland onder de aandacht te brengen.

Commissieplan

Er is geen actief commissieplan. De norm NEN-EN 16372:2015 en 'Dienstverlening in de esthetische chirurgie' is gepubliceerd.

Programma

De ontwerpversie van deze norm is beschikbaar. Tot en met 20 mei 2013 kunt u het normontwerp inkijken en commentaar leveren.

Normontwerp inzien en commentaar leveren
In Nederland is kunt u normontwerpen te bekijken via www.normontwerpen.nen.nl. Na registratie (naam, organisatie en email adres) kunt u op het normontwerp inzien en commentaar leveren bij de tekst. Alle inbreng wordt gebundeld en besproken met de partijen die inhoudelijk commentaar hebben geleverd. Nadat u uw bijdrage heeft ingezonden, ontvangt u een uitnodiging voor een bijeenkomst waarin alle ingediende commentaren worden besproken. Dit overleg vindt plaats op 6 juni 2013. Het resultaat wordt als gezamenlijk Nederlands commentaar ingediend bij de Europese normcommissie.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met naam consultant.

marlou.bijlsma@nen.nl

(015) 2 690 264