Commissie

Fabrieks- en garagedeuren en hekken

353 645

Fabrieks- en garagedeuren en hekken
De commissie Fabrieks- en garagedeuren en hekken richt zich op Normalisatie op het gebied van Europese normen voor fabrieks- en garagedeuren en hekken

Doelstelling Normcommissie
Beïnvloeding Europese normalisatie van fabrieks- en garagedeuren en hekken e.d. teneinde: het Nederlandse kwaliteitsniveau te handhaven of waar mogelijk te verhogen; de gemeenschappelijke belangen van Nederlandse stakeholders te behartigen; de afstemming met nationale voorschriften te optimaliseren. Bijdragen tot het in consensus ontwikkelen van relevante normen binnen het werkgebied.

Commissieplan van normcommissie 'Fabrieks- en garagedeuren en hekken'

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Carolien Hoogland

mb@nen.nl

(015) 2 690 443

gerelateerde cie's en wg's