Commissie

Flexibele banen voor waterafdichting

353 069

Flexibele banen voor waterafdichting
De normcommissie volgt de ontwikkelingen, en zorgt voor de bijdrage van Nederland aan die ontwikkelingen, op het gebied van Europese normen voor flexibele banen voor waterafdichting van daken, gevels en andere (civieltechnische) constructies.

De normcommissie houdt zich vooral bezig met het bepalen van het Nederlandse standpunt over de Europese normen voor bitumen, kunststof en rubberen banen die worden gebruikt voor het waterdicht maken van constructies. Door een actieve inbreng vanuit Nederland in de Europese normsubcommissies en de werkgroepen hebben de meeste Europese normen een goede aansluiting op wensen in de Nederlandse markt.

Het commissieplan van normcommissie 'Flexibele banen voor waterafdichting' wordt op dit moment herzien en zo spoedig mogelijk geplaatst.

De commissie volgt het werk van CEN/TC 254, Flexible sheets for waterproofing en van CEN/TC 361, Thick bitumen masses.

Belangrijke ontwikkelingen binnen dit werkgebied zijn:

  • In de nabije toekomst moeten de resultaten van het werk van CEN/TC 351 'Construction products: Assessment of release of dangerous substances' in de productnormen worden verwerkt.
  • Een belangrijk onderwerp in het afgelopen jaar en in de komende jaren is de CE-markering in het algemeen en afstemming van de eisen voor CE-markering tussen productnormen in het bijzonder. De normcommissie wil bevorderen dat actief voorlichting wordt gegeven aan de markt over CE-markering.
  • Er wordt op dit moment in CEN/TC 254 gewerkt aan een manier om CE-markering aan te brengen op producten die bestemd zijn voor verschillende eindgebruiken.
  • Vanuit Nederland wordt verder aangedrongen op een actieve houding van de CEN/TC 254 ten aanzien van de ervaringen uit het veld, zodat de opstellers van tweede generatie normen weten waar ze op moeten letten.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Annemarie Mewe.

mb@nen.nl

(015) 2 690 443