Commissie

Flexibele vloerbedekkingen

330 022

Normalisatie van definities, eisen, classificatie en testmethoden voor flexibele vloerbedekkingen en tapijten. Nederland is zeer actief op dit terrein.

Commissie

Nederland heeft het secretariaat van de Europese werkgroep voor flexibele vloerbedekkingen. Ook op het internationale niveau worden de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd.

In de normen zijn eisen vastgesteld voor flexibele vloerbedekkingen. Vanuit Nederland wordt input op de inhoud van de normen geleverd in overleg met onder andere industrie, handel en onderzoeksinstellingen. Deze eisen worden in normen vastgelegd zodat het product zijn beoogde functie kan vervullen.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Flexibele vloerbedekkingen.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Hieke Reijnhoudt.

afc@nen.nl

(015) 2 690 224