Commissie

Gas- en oliewinning en -productie

310 008

Gas- en oliewinning en -productie
De olie- en gasindustrie is een wereldwijd opererende sector. De industrie is dan ook gebaat bij mondiale afspraken. Niet voor niets is de visie: ‘International standards used locally worldwide’

Meer specifiek heeft de olie- en gas industrie tot doel om:
• normen te ontwikkelen die de industrie nodig heeft;
• normen te ontwikkelen die wereldwijd worden overgenomen door regionale (bijv. CEN, GSO) en nationale normalisatie-instellingen;
• normen te ontwikkelen die worden erkend door de toezichthouders;
• normen te publiceren die het bedrijven mogelijk maakt om hun eigen specificaties te minimaliseren;
• normen volgens afgesproken planning op te leveren.

 

 

Commissie

Het werkgebied van de normcommissie 'Gas- en oliewinning en -productie' omvat normalisatie van materialen, equipment en buitengaatse constructies voor de aardolie-, petrochemische en aardgasindustrie. Het doel van deze normontwikkeling is het creëren van “value-added standards” (normen met een toegevoegde waarde) voor de olie- en gasindustrie op bij voorkeur internationaal niveau en anders op Europees niveau. De normalisatie-activiteiten op het gebied van transportleidingen en LNG-installaties & equipment worden nationaal door andere normcommissies gevolgd. Op het gebied van Arctic operations bestaat een aparte commissie die onder de normcommissie 'Gas- en oliewinning en -productie' valt.

Copyright Lot Bakker | LOT of Illustrations

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 'Gas- en oliewinning en -productie' leest u in het commissieplan.

Programma

De normcommissie ‘Gas- en oliewinning en -productie’ levert expertise en input voor normen die door de volgende internationale en Europese technische commissies worden ontwikkeld en gepubliceerd:
ISO/TC 67 "Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries"
ISO/TC 67/SC 3 "Drilling and completion fluids, and well cements"
ISO/TC 67/SC 4 "Drilling and production equipment"
ISO/TC 67/SC 5 "Casing, tubing and drill pipe"
ISO/TC 67/SC 6 "Processing equipment and systems"
ISO/TC 67/SC 7 "Offshore structures"
ISO/TC 67/SC 8 "Arctic operations"
CEN/TC 12 "Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries"
CEN/TC 234/WG 4 "Gas infrastructure – Gas underground storage"

De hyperlinks verwijzen naar het werkprogramma van de desbetreffende technische commissie voor een actueel overzicht van normen waaraan wordt gewerkt binnen ISO en/of CEN. Een significant deel van de normalisatie-activiteiten, zowel nieuwe normen als herziening van bestaande normen, worden opgestart in IOGP, de internationale associatie van olie- en gasproducenten, en vervolgens voor publiek commentaar aangeboden aan ISO en/of CEN. De reden hiervoor is dat IOGP een veilige omgeving kan bieden aan experts die vanwege sanctiewetgeving van hun werkgever niet onder ISO en/of CEN mogen deelnemen. Meer informatie hierover is te vinden op de IOGP Standards Solution website.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van alle normen waaraan momenteel wordt gewerkt binnen ISO, CEN en/of IOGP om een volledig beeld te creëren. Indien u geïnteresseerd bent aan een of meer van de normalisatie, neem dan contact op met Jarno Dakhorst (zie contactgegevens aan rechterzijde).

Work Programme
Referentie ͣ Titel ᵇ Fase ͨ Expert groupd Nederlandse experts
EN 16808 Safety of machineries -- Manual elevators IV EG02 Paul Frank (oud-NOV), Anton Krijnen (NOV)
ISO 10414-2 Field testing of drilling fluids -- Part 2: Oil-based fluids I EG02
ISO 10423 Drilling and production equipment -- Wellhead and christmas tree equipment I EG02 Patrick Roordink (Gasunie)
ISO 10426-2 Cements and materials for well cementing -- Part 2: Testing of well cements II EG02 Gerard Bol (oud-Shell)
ISO 10418 Offshore production installations -- Process safety systems III EG03
ISO 10423 Drilling and production equipment --Welhead and christmas tree equipment I EG02
ISO 10426-2 Cements and materials for well cementing--Part 2: Testing of well cements I EG02
ISO 10426-3 Cements and materials for well cementing -- Part 3: Testing of deepwater well cement formulations II EG02
ISO 10426-4 Cements and materials for well cementing -- Part 4: Preparation and testing of foamed cement slurries at atmospheric pressure II EG02
ISO 10426-5 Cements and materials for well cementing--Part 5: Determination of shrinkage and expansion of well cement formulations at atmospheric pressure I EG02
ISO 10426-7 Cements and materials for well cementing -- Part 7: Laboratory test method for materials for well abandonment I EG02
ISO 11960 Steel pipes for use as casing or tubing for wells III EG02
ISO 12736 Wet thermal insulation coatings for pipelines, flow lines, equipment and subsea structures I EG03
ISO/TS 12385 Qualification of casing connections for thermal wells I EG02
ISO 13501 Drilling fluids -- Processing equipment evaluation I EG02
ISO 13503-3 Completion fluids and materials -- Part 3: Testing of heavy brines I EG02
ISO 13503-7 Completion fluids and materials -- Part 7: Testing of formate brines I EG02
ISO 13628-14 Design and operation of subsea production systems -- Part 14: High integrity pressure protection systems (HIPPS) II EG02
ISO 13628-16 Design and operation of subsea production systems -- Part 16: Specification for flexible pipe ancillary equipment IV EG02
ISO 13628-17 Design and operation of subsea production systems -- Part 17: Guidelines for flexible pipe ancillary equipment IV EG02
ISO 13680 Corrosion-resistant alloy seamless tubes for use as casing, tubing and coupling stock -- Technical delivery conditions II EG02
ISO 13679 Procedures for testing casing and tubing connections III EG02
ISO 13703-1 Piping systems on offshore production platforms and onshore plants -- Part 1: Design I EG03
ISO 13703-2 Piping systems on offshore production platforms and onshore plants -- Part 2: Fabrication I EG03
ISO 15551-1 Drilling and production equipment -- Part 1: Electric submersible pump systems for artificial lift I EG01
ISO 15663-1 Life cycle costing -- Part 1: Methodology I EG01
ISO 15663-2 Life-cycle costing -- Part 2: Guidance on application of methodology and calculation methods I EG01
ISO 15663-3 Life-cycle costing -- Part 3: Implementation guidelines I EG01
ISO 16812 Shell-and-tube heat exchangers III
ISO 18796-2 Internal coating and lining of carbon steel process vessels -- Part 2: Guideline for selection of coating and lining systems I EG01
ISO 17782 Qualification of manufacturers of special materials IV
ISO 18797-2 External corrosion protection of risers by coatings and linings -- Part 2: Maintenance and field repair I EG01
ISO 19900 General requirements for offshore structures IV EG04
ISO 19901-2 Specific requirements for offshore structures -- Part 2: Seismic design procedures and criteria I EG04
ISO 19901-4 Specific requirements for offshore structures -- Part 4: Geotechnical and foundation design considerations I EG04
ISO 19901-5 Specific requirements for offshore structures -- Part 5: Weight management I EG04
ISO 19901-8 Specific requirements for offshore structures -- Part 8: Marine soil investigations I EG04
ISO 19902 Fixed steel offshore structures III EG04
ISO 19903 Concrete offshore structures IV EG04
ISO 19904-1 Floating offshore structures -- Part 1: Ship-shaped, semi-submersible, spar and shallow-draught cylindrical structures IV EG04
ISO 19905-1 Site-specific assessment of mobile offshore units -- Part 1: Jack-ups I EG04
ISO/TR 19905-2 Site-specific assessment of mobile offshore units -- Part 2: Jack-ups commentary and detailed sample calculation I EG04
ISO 19905-4 Site-specific assessment of mobile offshore units -- Part 4: Jack-ups: emplacement and removal at a site I EG04
ISO 19906 Arctic offshore structures IV EG04
ISO 20321 Safety of machineries -- Powered elevators III EG02
ISO 23251 Pressure-relieving and depressuring systems IV EG03
ISO 23936-3 Non-metallic materials in contact with media related to oil and gas production -- Part 3: Thermosets I EG01
ISO 23936-5 Non-metallic materials in contact with media related to oil and gas production -- Part 5: Other non-metallic materials I EG01
ISO 29001 Sector-specific quality management systems -- Requirements for product and service supply organizations IV EG01
ISO/TS 27469 Method of test for fire dampers I EG03
ISO 27509 Compact flanged connections with IX seal ring II EG03
ISO 35102 Arctic Operations -- Escape, evacuation and rescue from offshore installations III EG05
f Bulk materials--Pipe support I EG01
f Calculation and reporting production efficiency in the operating phase I EG01
f Competency requirements for coating applicators I EG01
f Competency requirements for coating inspectors I EG01
f Completion fluids and materials--Brine field manual I EG02
f Corrosion and fouling resis I EG01
f Corrosion and fouling resistant protective coatings for tube ID of shell and tube heat exchangers I EG01
f Drilling fluids -- Facilities design I EG02
f Ethanol extraction method for fluid saturation analysis of core samples I EG02
f Full ring ovalization test for determining the susceptibility to cracking of linepipe steels in sour service--Test method I EG01
f Offshore drilling conductor setting depth design and operation guideline I EG02
f Polymer for oil-displacement I EG02

a Nagenoeg alle ISO-normen worden parallel ontwikkeld in CEN om als Europese norm (en daarmee nationale norm) te worden gepubliceerd. Alleen specifieke Europese normen zijn in dit overzicht opgenomen.
b Voor het overzicht is het hoofdelement van de normtitel (i.e. ‘Petroleum and natural gas industries’ of ‘Petroleum, petrochemical and natural gas industries’) achterwege gelaten.
c Toelichting op fases:
I Document bevindt zich in de ontwikkelfase waarin een werkgroep de taak heeft een versie van de norm op te stellen die van voldoende kwaliteit is om voor publiek commentaar te worden aangeboden. In deze fase kan nog het meest invloed worden uitgeoefend op de inhoud van de norm in het licht van toegevoegde waarde voor actieve deelname.
II Document bevindt zich in een publieke commentaarronde, waar alle geïnteresseerde partijen in de gelegenheid worden gebracht commentaren in te dienen. De normcommissie bepaalt uiteindelijk de Nederlandse stem en het commentaar. Naast het indienen van commentaar, kan het in deze fase van toegevoegde waarde zijn om aan te sluiten voor actieve deelname om invloed uit te oefenen op de Nederlandse stem (zie ook fase III).
III Document bevindt zich in afrondende fase, waarbij door werkgroep alleen nog de ingediende commentaren op de (publieke) commentaarronde mogen worden verwerkt. Het kan in deze fase van toegevoegde waarde zijn om aan te sluiten voor actieve deelname om invloed uit te oefenen op de wijze waarop de commentaren worden verwerkt, met name indien dit eigen commentaren zijn.
IV Document is in zijn definitieve vorm en behoort alleen nog formeel te worden vastgesteld. Er is geen mogelijkheid meer om technische wijzigingen aan te brengen. Het heeft in deze fase dan ook geen toegevoegde waarde om nog aan te sluiten voor actieve deelname.
d De volgende expertgroepen zijn ingesteld:
 EG01 'General aspects for operating integrity'
 EG02 'Drilling and well intervention'
 EG03 'Processing equipment and systems'
 EG04 'Offshore structures'
 EG05 'Arctic operations'
e NC 310 008 is verantwoordelijk voor de Europese stem; norm wordt in ISO gevolgd door een andere normcommissie.
f ISO-nummer wordt in later stadium toegewezen.Overzicht per 2019-02-25

Hoewel dit overzicht met zorg is samengesteld, kunnen onvolkomenhedenniet worden uitgesloten (bijv. documenten kunnen na de laatste update van fase zijn veranderd)

Publicaties

Het normportfolio van de normcommissie ‘Gas- en oliewinning en -productie’ bestaat uit ruim 200 normen. Het betreft veelal Europees en daarmee nationaal aanvaarde ISO-normen. Hieronder staan de meest recente publicaties opgenomen. Alle normen zijn terug te vinden in de NEN Normshop of via NEN Connect. Een ‘preview’ van de norm is te raadplegen via de hyperlinks in het overzicht. Via de ‘Nieuwe normen’ app kunt u ook op de hoogte worden gehouden van nieuw gepubliceerde normen binnen uw vakgebied.

Publications
Referentie ͣ Titel ᵇ Datum ͨ
ISO 35106 Arctic operations -- Arctic metocean, ice and seabed data 2017-12-21
ISO 35103 Arctic operations -- Environmental monitoring 2017-12-08
ISO 19901-2 Specific requirements for offshore structures -- Part 2: Seismic design procedures and criteria 2017-11-15
ISO/TS 17969 Guidelines on competency management for well operations personnel 2017-11-09
ISO 35101 Arctic operations -- Working environment 2017-10-19
ISO 19905-3 Site-specific assessment of mobile offshore units -- Part 3: Floating unit 2017-10-11
ISO 18647 Modular drilling rigs for offshore fixed platforms 2017-08-21
ISO 16812 Shell-and-tube heat exchangers 2019-01-31
ISO 19277 Qualification testing for protective coating systems under insulation 2018-11-30
ISO 35104 Arctic operations -- Ice management 2018-10-24
ISO 20815 Production assurance and reliability management 2018-10-18
ISO 11961 Steel drill pipe 2018-10-17
ISO 17782 Qualification of manufacturers of special materials 2018-10-16
ISO 18796-1 Internal coating and lining of process vessels -- Part 1: Technical requirements 2018-10-02
ISO/TR 10400 Equations and calculations for the properties of casing, tubing, drill pipe and line pipe used as casing or tubing 2018-08-31
ISO 15138 Offshore production installations -- Heating, ventilation and air-conditioning 2018-06-08
ISO 10855-1 Offshore containers and associated lifting sets -- Part 1: Offshore container - Design, manufacture and marking 2018-05-16
ISO 10855-2 Offshore containers and associated lifting sets -- Part 2: Lifting sets - Design, manufacture and marking 2018-05-16
ISO 10855-3 Offshore containers and associated lifting sets -- Part 3: Periodic inspection, examination and testing 2018-05-16
ISO/TS 35105 Arctic operations -- Material requirements for arctic operations 2018-04-24

a Nagenoeg alle ISO-normen worden parallel ontwikkeld in CEN om als Europese norm (en daarmee nationale norm) te worden gepubliceerd. Alleen specifieke Europese normen zijn in dit overzicht opgenomen.
b Voor het overzicht is het hoofdelement van de normtitel (i.e. ‘Petroleum and natural gas industries’ of ‘Petroleum, petrochemical and natural gas industries’) achterwege gelaten.
c Het betreft de datum van publicatie door de uitgevende organisatie (veelal ISO); de Europees en daarmee nationaal aanvaarde uitgave kan een latere datum hebben of nog formeel moeten worden gepubliceerd.


Overzicht per 2019-02-25.
Hoewel dit overzicht met zorg is samengesteld, kunnen onvolkomenheden niet worden uitgesloten (bijv. normen kunnen na de laatste update zijn gepubliceerd).

Informatiemateriaal

• NEN folder "Olie- en gaswinning en -productie"

Publicatie "Global standards used locally worldwide - List of ISO TC67 standards and their status with API, CEN and various regional and national standards developing organizations", gepubliceerd in september 2016

Interview with Ron Winands (Control Union Testing & Inspection) about new ISO 10855 series on offshore containers’

Interview met National Oilwell Varco (NOV) "Commissieleden aan het woord - De crux van commissiewerk" in NEN Magazine 02/2016

Presentatie “International standards used locally worldwide – Adopting ISO standards for the (offshore) oil and gas industry as national standard by 34 European countries in a single process” gegeven tijdens de 37th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2018) van 17-22 juni 2018 in Madrid.

Presentatie "Dutch hydrocarbon sector and role of regulation and standardization" gegeven tijdens stakeholdersbijeenkomst d.d. 8 december 2015 in Cyprus


• Presentaties gegeven tijdens informatiebijeenkomst "Offshore structures" d.d. 10 februari 2015:
01 - SodM - EU richtlijn veiligheid offshore olie- en gasactiviteiten
02 - Lloyd's Register - General overview presentation Energy
03a - Bluewater - Navigating the RCS
03b - Bluewater - Do we need prescriptive or risk based rules
04 - Shell - Reflections on the use of standards in Shell
05 - NOV - DROPS
06 - NEN - Internationale normalisatie olie en gas

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid

Neem contact op met
Jarno Dakhorstenergy@nen.nl

(015) 2 690 245