Commissie

Gas- en oliewinning en -productie

310 008

Gas- en oliewinning en -productie
De olie- en gasindustrie is een wereldwijd opererende sector. De industrie is dan ook gebaat bij mondiale afspraken. Niet voor niets is de visie: "Global standards used locally worldwide".

Meer specifiek heeft de olie- en gas industrie tot doel om:
• normen te ontwikkelen die de industrie nodig heeft;
• normen te ontwikkelen die wereldwijd worden overgenomen door regionale (bijv. CEN, GSO) en nationale normalisatie-instellingen;
• normen te ontwikkelen die worden erkend door de toezichthouders;
• normen te publiceren die het bedrijven mogelijk maakt om hun eigen specificaties te minimaliseren;
• normen volgens afgesproken planning op te leveren.

 

 

Commissie

Het werkgebied van de normcommissie 'Gas- en oliewinning en -productie' omvat normalisatie van materialen, equipment en buitengaatse constructies voor de aardolie-, petrochemische en aardgasindustrie. Het doel van deze normontwikkeling is het creëren van “value-added standards” (normen met een toegevoegde waarde) voor de olie- en gasindustrie op bij voorkeur internationaal niveau en anders op Europees niveau. De normalisatie-activiteiten op het gebied van transportleidingen en LNG-installaties & equipment worden nationaal door andere normcommissies gevolgd. Op het gebied van Arctic operations bestaat een aparte commissie die onder de normcommissie 'Gas- en oliewinning en -productie' valt.

Copyright Lot Bakker | LOT of Illustrations

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 'Gas- en oliewinning en -productie' leest u in het commissieplan.

Programma

De normcommissie ‘Gas- en oliewinning en -productie’ levert expertise en input voor normen die door de volgende internationale en Europese technische commissies worden ontwikkeld en gepubliceerd:
ISO/TC 67 "Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries"
ISO/TC 67/SC 3 "Drilling and completion fluids, and well cements"
ISO/TC 67/SC 4 "Drilling and production equipment"
ISO/TC 67/SC 5 "Casing, tubing and drill pipe"
ISO/TC 67/SC 6 "Processing equipment and systems"
ISO/TC 67/SC 7 "Offshore structures"
ISO/TC 67/SC 8 "Arctic operations"
CEN/TC 12 "Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries"
CEN/TC 234/WG 4 "Gas infrastructure – Gas underground storage"

De hyperlinks verwijzen naar het werkprogramma van de desbetreffende technische commissie voor een actueel overzicht van normen waaraan wordt gewerkt binnen ISO en/of CEN. Een significant deel van de normalisatie-activiteiten, zowel nieuwe normen als herziening van bestaande normen, worden opgestart in IOGP, de internationale associatie van olie- en gasproducenten, en vervolgens voor publiek commentaar aangeboden aan ISO en/of CEN. De reden hiervoor is dat IOGP een veilige omgeving kan bieden aan experts die vanwege sanctiewetgeving van hun werkgever niet onder ISO en/of CEN mogen deelnemen. Meer informatie hierover is te vinden op de IOGP Standards Solution website.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van alle normen waaraan momenteel wordt gewerkt binnen ISO, CEN en/of IOGP om een volledig beeld te creëren. Indien u geïnteresseerd bent aan een of meer van de normalisatie, neem dan contact op met Jarno Dakhorst (zie contactgegevens aan rechterzijde).

Artikelen

• NEN folder "Olie- en gaswinning en -productie"

Publicatie "Global standards used locally worldwide - List of ISO TC67 standards and their status with API, CEN and various regional and national standards developing organizations", gepubliceerd in september 2016

Interview met National Oilwell Varco (NOV) "Commissieleden aan het woord - De crux van commissiewerk" in NEN Magazine 02/2016

Presentatie "Dutch hydrocarbon sector and role of regulation and standardization" gegeven tijdens stakeholdersbijeenkomst d.d. 8 december 2015 in Cyprus


• Presentaties gegeven tijdens informatiebijeenkomst "Offshore structures" d.d. 10 februari 2015:
01 - SodM - EU richtlijn veiligheid offshore olie- en gasactiviteiten
02 - Lloyd's Register - General overview presentation Energy
03a - Bluewater - Navigating the RCS
03b - Bluewater - Do we need prescriptive or risk based rules
04 - Shell - Reflections on the use of standards in Shell
05 - NOV - DROPS
06 - NEN - Internationale normalisatie olie en gas

Publicaties

Het normportfolio van de normcommissie ‘Gas- en oliewinning en -productie’ bestaat uit ruim 200 normen. Het betreft veelal Europees en daarmee nationaal aanvaarde ISO-normen. Hieronder staan de meest recente publicaties opgenomen. Alle normen zijn terug te vinden in de NEN Normshop of via NEN Connect. Een ‘preview’ van de norm is te raadplegen via de hyperlinks in het overzicht. Via de ‘Nieuwe normen’ app kunt u ook op de hoogte worden gehouden van nieuw gepubliceerde normen binnen uw vakgebied.

Referentie ͣ Titel ᵇ Datum ͨ
ISO 35106 Arctic operations -- Arctic metocean, ice and seabed data 2017-12-21
ISO 35103 Arctic operations -- Environmental monitoring 2017-12-08
ISO 19901-2 Specific requirements for offshore structures -- Part 2: Seismic design procedures and criteria 2017-11-15
ISO/TS 17969 Guidelines on competency management for well operations personnel 2017-11-09
ISO 35101 Arctic operations -- Working environment 2017-10-19
ISO 19905-3 Site-specific assessment of mobile offshore units -- Part 3: Floating unit 2017-10-11
ISO 18647 Modular drilling rigs for offshore fixed platforms 2017-08-21
ISO 14692-1 Glass-reinforced plastics (GRP) piping -- Part 1: Vocabulary, symbols, applications and materials 2017-08-17
ISO 14692-2 Glass-reinforced plastics (GRP) piping -- Part 2: Qualification and manufacture 2017-08-17
ISO 14692-3 Glass-reinforced plastics (GRP) piping -- Part 3: System design 2017-08-17
ISO 14692-4 Glass-reinforced plastics (GRP) piping -- Part 4: Fabrication, installation and operation 2017-08-17
ISO 24817 Composite repairs for pipework -- Qualification and design, installation, testing and inspection 017-08-09
ISO 17781 Test methods for quality control of microstructure of austenitic/ferritic (duplex) stainless steel 2017-07-24
ISO 16530-1 Well integrity -- Part 1 Life cycle governance 017-03-06
ISO 17776 Offshore production installations -- Major accident hazard management during the design of new installations 2016-11-30
ISO 14224 Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment 2016-09-16
ISO 19008 Standard cost coding system for oil and gas production and processing facilities 2016-08-24
ISO 18797-1 External corrosion protection of risers by coatings and linings -- Part 1: Elastomeric coating systems -- Polychloroprene or EPDM 2016-08-19
ISO 19901-4 Specific requirements for offshore structures -- Part 4: Geotechnical and foundation design considerations 2016-07-15
ISO 17348 Materials selection for high content CO2 for casing, tubing and downhole equipment 2016-02-10

a Nagenoeg alle ISO-normen worden parallel ontwikkeld in CEN om als Europese norm
(en daarmee nationale norm) te worden gepubliceerd. Alleen specifieke Europese normen zijn in
dit overzicht opgenomen.
b Voor het overzicht is het hoofdelement van de normtitel (i.e. ‘Petroleum and natural gas
industries’ of ‘Petroleum, petrochemical and natural gas industries’) achterwege gelaten.
c Het betreft de datum van publicatie door de uitgevende organisatie (veelal ISO); de Europees en
daarmee nationaal aanvaarde uitgave kan een latere datum hebben of nog formeel moeten
worden gepubliceerd.

Referentie ͣ Titel ᵇ Fase ͨ
EN 16808 Safety of machineries -- Manual elevators IV
ISO/TR 10400 Equations and calculations for the properties of casing, tubing, drill pipe and line pipe used as casing or tubing II
ISO 10417 Subsurface safety valve systems -- Design, installation, operation and redress I
ISO 10418 Offshore production installations -- Process safety systems III
ISO 10426-3 Cements and materials for well cementing -- Part 3: Testing of deepwater well cement formulations II
ISO 10426-4 Cements and materials for well cementing -- Part 4: Preparation and testing of foamed cement slurries at atmospheric pressure II
ISO 10426-7 Cements and materials for well cementing -- Part 7: Laboratory test method for materials for well abandonment I
ISO 10855-1 Offshore containers and associated lifting sets -- Part 1: Offshore container - Design, manufacture and marking IV
ISO 10855-2 Offshore containers and associated lifting sets -- Part 2: Lifting sets - Design, manufacture and marking IV
ISO 10855-3 Offshore containers and associated lifting sets -- Part 3: Periodic inspection, examination and testing IV
ISO 11960 Steel pipes for use as casing or tubing for wells II
ISO 11961 Steel drill pipe III
ISO 13503-7 Completion fluids and materials -- Part 7: Testing of formate brines I
ISO 13628-14 Design and operation of subsea production systems -- Part 14: High integrity pressure protection systems (HIPPS) II
ISO 13628-16 Design and operation of subsea production systems -- Part 16: Specification for flexible pipe ancillary equipment IV
ISO 13628-17 Design and operation of subsea production systems -- Part 17: Guidelines for flexible pipe ancillary equipment IV
ISO 13679 Procedures for testing casing and tubing connections IV
ISO 13710 Reciprocating positive displacement pumps III
ISO 15138 Offshore production installations -- Heating, ventilation and air-conditioning IV
ISO 15663-1 Life cycle costing -- Part 1: Methodology I
ISO 15663-2 Life-cycle costing -- Part 2: Guidance on application of methodology and calculation methods I
ISO 15663-3 Life-cycle costing -- Part 3: Implementation guidelines I
ISO 16812 Shell-and-tube heat exchangers III
ISO 17782 Qualification of manufacturers of special materials IV
ISO 18796-1 Internal coating and lining of process vessels -- Part 1: Technical requirements III
ISO 18796-2 Internal coating and lining of carbon steel process vessels -- Part 2: Guideline for selection of coating and lining systems I
ISO 18797-2 External corrosion protection of risers by coatings and linings -- Part 2: Maintenance and field repair I
ISO 19277 Qualification testing for protective coating systems under insulation IV
ISO 19900 General requirements for offshore structures II
ISO 19901-6 Specific requirements for offshore structures -- Part 6: Marine operations I
ISO 19901-9 Specific requirements for offshore structures -- Part 9: Structural integrity management III
ISO 19902 Fixed steel offshore structures II
ISO 19903 Concrete offshore structures III
ISO 19904-1 Floating offshore structures -- Part 1: Ship-shaped, semi-submersible, spar and shallow-draught cylindrical structures III
ISO 19905-1 Site-specific assessment of mobile offshore units -- Part 1: Jack-ups I
ISO/TR 19905-2 Site-specific assessment of mobile offshore units -- Part 2: Jack-ups commentary and detailed sample calculation I
ISO 19905-4 Site-specific assessment of mobile offshore units -- Part 4: Jack-ups: emplacement and removal at a site I
ISO 19906 Arctic offshore structures III
ISO 20321 Safety of machineries -- Powered elevators III
ISO 20815 Production assurance and reliability management III
ISO 21049 Pumps -- Shaft sealing systems for centrifugal and rotary pumps IV
ISO 23251 Pressure-relieving and depressuring systems II
ISO/TS 27469 Method of test for fire dampers I
ISO 29001 Sector-specific quality management systems -- Requirements for product and service supply organizations II
ISO 35102 Arctic Operations -- Escape, evacuation and rescue from offshore installations II
ISO 35104 Arctic operations -- Ice management IV
ISO/TS 35105 ISO/TS 35105 Arctic operations -- Material requirements for arctic operations IV

a Nagenoeg alle ISO-normen worden parallel ontwikkeld in CEN om als Europese norm (en daarmee nationale norm) te worden gepubliceerd. Alleen specifieke Europese normen zijn in dit overzicht opgenomen.
b Voor het overzicht is het hoofdelement van de normtitel (i.e. ‘Petroleum and natural gas industries’ of ‘Petroleum, petrochemical and natural gas industries’) achterwege gelaten.
c Toelichting op fases:
I Document bevindt zich in de ontwikkelfase waarin een werkgroep de taak heeft een versie van de norm op te stellen die van voldoende kwaliteit is om voor publiek commentaar te worden aangeboden. In deze fase kan nog het meest invloed worden uitgeoefend op de inhoud van de norm in het licht van toegevoegde waarde voor actieve deelname.
II Document bevindt zich in een publieke commentaarronde, waar alle geïnteresseerde partijen in de gelegenheid worden gebracht commentaren in te dienen. De normcommissie bepaalt uiteindelijk de Nederlandse stem en het commentaar. Naast het indienen van commentaar, kan het in deze fase van toegevoegde waarde zijn om aan te sluiten voor actieve deelname om invloed uit te oefenen op de Nederlandse stem (zie ook fase III).
III Document bevindt zich in afrondende fase, waarbij door werkgroep alleen nog de ingediende commentaren op de (publieke) commentaarronde mogen worden verwerkt. Het kan in deze fase van toegevoegde waarde zijn om aan te sluiten voor actieve deelname om invloed uit te oefenen op de wijze waarop de commentaren worden verwerkt, met name indien dit eigen commentaren zijn.
IV Document is in zijn definitieve vorm en behoort alleen nog formeel te worden vastgesteld. Er is geen mogelijkheid meer om technische wijzigingen aan te brengen. Het heeft in deze fase dan ook geen toegevoegde waarde om nog aan te sluiten voor actieve deelname.


Hoewel dit overzicht met zorg is samengesteld, kunnen onvolkomenheden niet worden uitgesloten (bijv. documenten kunnen na de laatste update van fase zijn veranderd).

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid

Neem contact op met
Jarno Dakhorstenergy@nen.nl

(015) 2 690 245