Commissie

Gasanalyse

310 158

Gasanalyse
De normcommissie Gasanalyse levert een belangrijke bijdrage aan betrouwbare gasanalyses. Binnen een internationaal netwerk worden normen ontwikkeld op een hoog kwaliteitsniveau. Hiermee wordt niet alleen bijgedragen aan een veiligere, gezondere en milieuvriendelijkere leefomgeving, maar ook aan een beter bedrijfsresultaat. Ons netwerk bestaat uit gas- en toestelleveranciers, gebruikers, onderzoekers en metrologische instituten.

Commissie

Het werkgebied van de normcommissie ‘Gasanalyse’ is als volgt gedefinieerd:
Normalisatie op het gebied van gasanalyse, met inbegrip van:
 - terminologie;
 - vervaardiging van kalibratiegasmengsels;
 - bemonstering;
 - transferlijnen;
 - analytische methodes, inclusief de evaluatie van karakteristieken van analyseapparatuur.


Programma

Het actuele programma van normcommissie 310 158 ‘Gasanalyse’ is terug te vinden in het werkprogramma

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.Neem contact op met Sui Wanenergy@nen.nl

(015) 2 690 338