Commissie

Gasdistributieleidingen

349 008

Gasdistributieleidingen
De normcommissie houdt zich bezig met het opstellen en onderhouden van normen in de NEN 7244-reeks, o.a. op basis van Europese normen voor gasvoorzieningssystemen.

Commissie

Voorts volgt en werkt de normcommissie mee aan de door CEN/TC 234/WG 2 en CEN/TC 234/WG 10 opgestelde normen waar het gaat om de behandeling van en eventuele inbreng in voorschriften, standaardisatie, normalisatie voor zover deze betrekking hebben op gasvoorzieningssystemen:

• CEN/TC 234/WG 2 'Gas distribution systems and general pressure testing', met de scope ‘Functional requirements for gas distribution systems from the outlet of the pressure regulation station to the control valve whether inside or outside premises. Procedures for pressure testing for gas installations and gas distribution systems’

• CEN/TC 234/WG10 ‘Service Lines’. The service line, as defined in the draft standard, is the physical asset comprising of the pipeline from the gas main To Tee /Branch Saddle to the outlet of the Distribution Operator’s nominated point(s) of delivery (for example: isolation valve, regulator, meter connection or combination of regulator and isolation valve).

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 349 008 'Gasdistributieleidingen' leest u in het commissieplan.

Werkprogramma


De normcommissie houdt zich bezig met het opstellen en onderhouden van normen in de NEN 7244-reeks, o.a. op basis van Europese normen voor gasvoorzieningssystemen. De delen 1 t/m 7 en 9 en 10 van NEN 7244 zijn gepubliceerd. Eind 2010 is een start gemaakt met de herziening van de delen 1 t/m 5 van NEN 7244. De doelstelling was deze normdelen in 2012 te publiceren. In verband met de benodigde tijd voor de revisie is de planning bijgesteld. Inmiddels zijn de delen 1,2, 4 en 5 gepubliceerd in december 2014 en ligt deel 3 ter commentaar.

De doelstellingen voor normontwikkeling in 2018 zijn:
• Publicatie NEN 7244-6
• Ontwerp NEN 7244-7 en publicatie NEN 7244-7
• Start revisie NEN 7244-9
• Wijzigingsblad in verband met brandveiligheid in de meterruimte van NEN 7244-10 of geconsolideerde versie NEN 7244-10.

Voor het werkprogramma van CEN/TC 234 'Gas Infrastructure’ zie: CEN/TC 234

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid;

Neem contact op met Timo de Groot

energy@nen.nl

(015) 2 690 465