Commissie

Gasdrukregeling en -beveiliging

349 065

Gasdrukregeling en -beveiliging
De normcommissie 'Gasdrukregeling en -beveiliging' stelt normen en voorschriften op voor het gebied van gasdrukregel- en meetstations en de daartoe behorende apparatuur voor de regeling en beveiliging van de gasdruk in de transport- en distributienetten.

De normcommissie stemt haar activiteiten voortdurend af op de Europese regelgeving met betrekking tot gasdrukregel- en meetstations en de daarbij behorende apparatuur door het schaduwen van CEN/TC 234/WG 6 'Gas pressure regulators' en CEN/TC 235 'Gas pressure governors for gas transmission and distribution'.

Het commissieplan van normcommissie 349 065 'Gasdrukregeling en -beveiliging'.

Een nationaal werkprogramma is aanwezig met het onderhouden van NEN 1059 en het inspelen op ontwikkelingen op ATEX-gebied. In NEN 1059 is een aanvulling opgesteld met richtlijnen ter bescherming van werknemers die door explosieve atmosferen (ATEX) gevaar kunnen lopen.

Tevens worden de ontwikkelingen over het invoeden van groen gas in relatie tot NEN 1059 gevolgd. De opgedane ervaringen met NEN 1059 en de aanvulling zullen worden ingepast in de revisie van NEN 1059.

De keuringseisen 11 ‘Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken tot 150 mbar’ zijn omgezet in NEN 7239. Deze norm is als normontwerp beschikbaar.

Momenteel loopt een onderzoek naar de kwaliteit en storingsoorzaken van de huidige populatie huisdrukregelaars. Voor een definitieve beslissing over het wel of niet oppakken van ontwerp NEN 7239 dient een beslissing van TIS te worden afgewacht. De norm voorziet in de mogelijkheid om inspectie-intervallen te baseren op risicoanalyse. De praktijkervaringen hierbij zullen worden gevolgd en indien nodig leiden tot verdere aanpassing van de norm .

De commissie houdt zich bezig met het volgen van CEN/TC 235, CEN/TC 235/WG1, CEN/TC 234/WG 5 en CEN/TC 234/WG 6

Downloads

  • 0Mb

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid neem contact op met Timo de Groot

energy@nen.nl

(015) 2 690 465