Commissie

Gasleidinginstallaties

349 100 01

Gasleidinginstallaties
De normsubcommissie houdt zich bezig met normalisatie op het gebied van gasleidingen in gebouwen. Vooral wordt gekeken naar onderwerpen gerelateerd aan de Nederlandse bouwregelgeving, het Bouwbesluit:2012. In verband met ontwikkelingen op Europees gebied is ook het volgen van ontwikkelingen binnen CEN/TC 234/WG 1 ‘Gas supply’ van belang.

De normsubcommissie houdt zich bezig met:

  • Inhoudelijke voorbereiding voor herzieningen van NEN 1078 en NEN 8078;
  • Het opstellen en onderhouden van de delen van NPR 3378 Praktijkrichtlijn Gasinstallaties, met name de gebruikersvoorschriften voor de delen 1 t/m 11 van NPR 3378. De delen 1 t/m 11 worden met regelmaat aangepast aan NEN 1078 en NEN 8078 “Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar – Prestatie-eisen voor Nieuwbouw” respectievelijk “voor Bestaande bouw”;
  • Aspecten die gerelateerd zijn aan de Nederlandse bouwregelgeving (Bouwbesluit 2012);
  • Het fungeren als Nederlandse schaduwcommissie voor de begeleiding van CEN/TC 234/WG 1 ‘Gas supply’;
  • Het implementeren van de Europese norm NEN-EN 1775.

Commissieplan 349 100 01 'Gasleidinginstallaties'.

Geplande projecten voor 2015

Brandveiligheid in de meterruimte in relatie tot NPR 3378 deel 5 en 6. Er worden functionele-eisen en prestatie-eisen opgesteld met betrekking tot de brandveiligheid van de gehele gasinstallatie in de meterruimte. Hiervoor is een Joint Working Group actief met onder meer leden uit de normcommissie 349 008 Gasdistributie. Dit zal naar verwachting leiden tot introductie van prestatie-eisen in NEN 1078 en vervolgens een verdere aanvulling van NPR 3378-5 en -6.

(Mee)werken aan revisie van NEN 1078. Dit in afstemming met NC 349 100. Zie ook de relatie met het bovengenoemde brandveiligheidsdossier.

(Mee)werken aan revisie/wijzigingsblad NEN 8078 (voor bestaande situaties). Dit in afstemming met NC 349 100.

Er zijn vragen in relatie tot de delen 7 en 8 bij zakkende grond. Indien mogelijk zal dit in 2015 worden opgepakt. Daarna zijn er ook aanpassingen in deel 11 nodig.

In samenwerking met NsC 349 100 04 “Industriële gasinstallaties” wordt in een aparte werkgroep gewerkt aan restonderwerpen die wel in de reeds ingetrokken NEN 2078 werden behandeld maar niet terugkomen in NEN-EN 15001-1, NEN-EN 15001-2 of in andere NEN-normen, met het doel om deze elders onder te brengen (andere NEN-normen of NPR's).

Voor 2015 staat hiervoor op de planning: Een herziening/uitbreiding van NPR-deel 3378-9 voor inbedrijfsstelling, bedrijfsvoering en onderhoud voor gebouwgebonden en nu ook industriële installaties < 500 mbar. De uitbreiding is bedoeld om voor industriële leidingen < 500 mbar naar de markt e.e.a. te verduidelijken m.b.t. inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud. Dit naar aanleiding van het feit dat zaken in NEN 2078 waren opgenomen en niet meer terugkomen in NEN-EN 15001-1 of andere normen. In NPR 3378-9:2007 “Deel 9: Ingebruikneming en buitengebruikstelling van gasleidingen” was e.e.a. alleen voor gebouwgebonden leidingen opgenomen.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem dan contact op Arie de Jong.

bi@nen.nl

(015) 2 690 324