Commissie

Gebouwriolering

349 165 21

Normalisatie inzake ontwerp, aanleg en beproeving van de al dan niet gerede binnenriolering in woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen. Het gaat hierbij zowel om de systemen voor hemelwaterafvoer, afvoer van gebruikt water in en om gebouwen en afvoer op terreinen. Speerpunt voor de commissie is normalisatie van het systeem. Normalisatie van producten blijft buiten beschouwing. Hierop is in principe één uitzondering. Als een productnorm een duidelijke invloed heeft op het systeem wordt deze wel door de commissie behandeld.

Commissie

De commissie draagt binnen haar werkgebied zorg voor het doelmatig op elkaar, en op de zich veranderende Nederlandse praktijk, aansluiten van normen en richtlijnen. Het betreft hierbij zowel de Nederlandse als de Europese documenten. Daarbij wordt gebruikgemaakt van onderzoek(resultaten) en op de praktijk gebaseerde prenormatieve technische specificaties.

Aan de geformuleerde doelstellingen taken wordt voldaan door:

Nationaal: Het waar nodig aanpassen van NEN 3215 (verantwoordelijkheid NEN) en NTR 3216 aan wijzigingen in de aansturende regelgeving, zoals het Bouwbesluit en aan nieuwe eisen en technieken. Hierbij wordt samengewerkt met ISSO-contactgroep 55, die verantwoordelijk is voor NTR 3216.

Europees: Het volgen van herzieningen en nieuwe Europese normen voor een goede aansluiting op de Nederlandse praktijk.

Commissieplan

Commissieplan 349 165 21 'Gebouwriolering'.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem dan contact op met Saskia Schulten.

bi@nen.nl

(015) 2 690 324